ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH


ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

Γενικά έγγραφα τμήματος

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (2018)
  uoi-computer Science
Κανονισμός ΠΜΣ "Πληροφορική" (παλαιός_2017)
  uoi-computer Science
Κανονισμός ΠΜΣ «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων»-(Σεπτ. 2019)
  uoi-computer Science
Οδηγός Σπουδών 2019-2020
  uoi-computer Science
Πρώτη έκδοση του 5ετούς προγράμματος σπουδών
  uoi-computer Science
ΦΕΚ επανίδρυσης ΠΜΣ
  uoi-computer Science

 

Έγγραφα για μέλη ΔΕΠ

Πρακτικό Παρουσίασης και Κρίσης Διδακτορικής Διατριβής
  uoi-computer Science  uoi-computer Science
Πρακτικό Παρουσίασης και Κρίσης Διδακτορικής Διατριβής_en_version
  uoi-computer Science  uoi-computer Science
Υ1: Υπόδειγμα πρακτικού εξέτασης ΜΔΕ
(ΠΜΣ
  uoi-computer Science  uoi-computer Science
Υ1: Υπόδειγμα πρακτικού εξέτασης ΜΔΕ
(ΠΜΣ «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων»)
  uoi-computer Science  uoi-computer Science
Φόρμα Δ2: Υπόδειγμα διαβιβαστικού ετήσιας έκθεσης προόδου Υ.Δ.
  uoi-computer Science  uoi-computer Science
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!