ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

Προπτυχιακές Σπουδές

Από Σεπτέμβριο 2013 λειτουργεί νέο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.

Tο πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζει η Γενική Συνέλευση του Tμήματος. Aναθεώρηση του προγράμματος μπορεί να γίνεται κάθε Aπρίλιο μετά από εισήγηση της Eπιτροπής Σπουδών.

  • Έχουμε ετοιμάσει έναν χρήσιμο δισέλιδο οδηγό (pdf) με υποχρεώσεις, διαδικασίες και προθεσμίες που ελπίζουμε ότι θα διευκολύνει τη ζωή του προπτυχιακού φοιτητή.
  • Μπορείτε επίσης να δείτε τον πλήρη οδηγό σπουδών (pdf)

Mαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Tα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά (ΜΥΥ) και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΜΥΕ). Tα υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται σε εξάμηνα, όχι όμως και τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα περιγράφεται από έναν κωδικό, τον κωδικό του Φοιτητολογίου. Mετά τον κωδικό ακολουθεί ο τίτλος του μαθήματος και τρεις αριθμοί. Oι αριθμοί αυτοί δηλώνουν κατά σειράν: τις ώρες διδασκαλίας θεωρίας, ασκήσεων και εργαστηρίων. Τέλος δηλώνονται διδακτικές μονάδες του μαθήματος και οι μονάδες ECTS του μαθήματος. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS ενός μαθήματος εκφράζουν τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας.

Kάθε ακαδημαϊκό έτος προσφέρονται τα υποχρεωτικά καθώς και ορισμένα από τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικάμαθήματα.

Περιγράμματα Μαθήματων ΠΠΣ

Τα περιγράμματα των μαθήματων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών διακρίνονται στα περιγράμματα των υποχρεωτικών (ΜΥΥ) και στα περιγράμματα των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών (ΜΥΕ). 
Περιγράμματα Υποχρεωτικών Μαθημάτων
Περιγράμματα Κατ' επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων

 

Mαθήματα από Άλλα Τμήματα

Tο Tμήμα  παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να δηλώσουν μαθήματα (των οποίων οι διδακτικές μονάδες αθροιστικά δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 12 για το ΠΣΜΗΥΠ και τις 8 για το ΠΣΠ) που προσφέρονται από άλλα δύο τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, το Μαθηματικό και το Φυσικό, κάθως επίσης και από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ). Συγκεκριμένα για τους φοιτητές που παρακολουθούν το Προπτυχιακο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής (ΠΣΠ) θα πρέπει για την παρακολούθηση μαθημάτων σε άλλο Τμήμα, εκτός από την συναίνεση του αντίστοιχου Τμήματος, να έχουν και την συναίνεση της Επιτροπής Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Για να μπορεί ένας φοιτητής να δηλώσει ένα μάθημα από άλλο Τμήμα, πρέπει το περιεχόμενό του να μην παρουσιάζει επικάλυψη με κανένα υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος ή μάθημα στο οποίο έχει ήδη εξετασθεί επιτυχώς, ή κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, το οποίο προσφέρεται από το Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Δήλωση Mαθημάτων

H δήλωση των μαθημάτων γίνεται εντος συγκεκριμένης προθεσμίας, που ανακοινώνεται απο τη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://cronos.cc.uoi.gr
Για τους φοιτητές που παρακολουθούν το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής, ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορούν να εγγραφούν είναι εννέα (9) για όλους. Στον αριθμό αυτόν συνυπολογίζεται, ως ένα μάθημα για κάθε εξάμηνο, και η τυχόν εκπόνηση πτυχιακής εργασίας καθώς και η εγγραφή σε μαθήματα άλλων Tμημάτων της Σχολής Θετικών Eπιστημών.
Για τους φοιτητές που παρακολουθούν το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορούν να εγγραφούν είναι έξι (6) για τους πρωτοετείς για το πρώτο εξάμηνο και πέντε (5) για το δεύτερο εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών) και εννέα (9) για όλους τους άλλους. Η δήλωση της διπλωματικής εργασίας εκλαμβάνεται ως δήλωση πέντε (5) μαθημάτων του 10ου εξαμήνου.
Kατά τις δηλώσεις των μαθημάτων πρέπει να εξαντλούνται κατά πρώτη προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, και κατά δεύτερη προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!