ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Eισαγωγή

Η ιστοσελίδα τελεί υπο ενημέρωση.

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων" και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στις εξής ειδικεύσεις:

  • Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
  • Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής στο Π.M.Σ., τα μαθήματα, τις εξετάσεις και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Σχετικά έντυπα:

 

Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Πληροφορική" μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω έντυπα:

Περιγράμματα Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία περιλαμβάνουν διδασκαλία τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα περιγράμματα μεταπτυχιακών μαθημάτων του αναμομορφωμένου ΠΜΣ "Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων" για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 
Περιγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

Όργανα Διοίκησης

Το όργανο διοίκησης του Π.Μ.Σ. του Tμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.. H Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., τον αναπληρωτή του  και τη Συντονιστική Eπιτροπή. H σύνθεση των οργάνων αυτών έχει ως εξής:

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:

Βασίλειος Δημακόπουλος  (Αν. Kαθηγητής, Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής)

Συντονιστική Eπιτροπή του Π.Μ.Σ:

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στο Τηλέφωνο: 26510-0-7213, ή με οποιοδήποτε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ..

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!