ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 15/07/2019   -   Προκυρήξεις
Πρακτική Άσκηση 2019-2020: Αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών_Ορθή Επανάληψη

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι έχουν ανακοινωθεί τα νέα αποτελέσματα κατάταξης και επιλογής των φοιτητών του Τμήματος, που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Φθινόπωρο 2019, την Άνοιξη 2020 ή το Καλοκαίρι 2020 (ΠΑ-ΕΣΠΑ-8-2019/4644/14-05-2019 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ). Στα νέα αποτελέσματα θεωρήθηκαν ως επιλεγέντες και οι φοιτητές που δεν είχαν ολοκληρώσει κατά τη στιγμή της αίτησης τους το 6ο εξάμηνο αλλά σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούσαν να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Email:(students@gpa.uoi.gr).

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!