ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 18/07/2019   -   Προκυρήξεις
Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για επικουρικό έργο στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής για το 2019

Σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μας, η Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε την πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία, για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή των φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, για το έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 18 Ιουλίου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες, την αίτηση και την ΥΔ που απαιτείται θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!