ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 01/10/2019   -   Φοιτητών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 7/10/2019.

Τα μαθήματα Α0, Λ0 και Y04 μπορούν να επιλεγούν μόνο από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του νέου αναμορφωμένου ΠΜΣ με τίτλο "Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων".

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!