ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 03/12/2019   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Towards fair, unbiased, and diversity-aware data management", Eυαγγελία Πιτουρά

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ομιλία για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος την Παρασκευή 06/12/2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, με τίτλο "Towards fair, unbiased, and diversity-aware data management". Ομιλήτρια θα είναι η Καθηγήτρια κα Ευαγγελία Πιτουρά, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
For decades, research in data management has focused on improving efficiency (making data access faster and lighter) and effectiveness (providing relevant query results to users). With the revolution of big data, a new aspect is becoming prevalent, namely responsible data management. The talk will focus on three related aspects: diversity (ensuring all aspects are represented in a query result), lack of bias (treating data and people without any form of discrimination) and fairness (taking into account related ethical and legal considerations).

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!