ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH

Found 622 entries matching your criteria.

Year-No Title Author Info File
MT 2020-3   Migrating a Data Warehouse from a Relational Database to a Document Store and Lessons Learned   I. Lazos   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis
/publications/mt-2020-3.pdf 
MT 2020-2   A prefix-based hybrid solution for main memory indexing   G. Christodoulou   Master Thesis
Advisor: N. Mamoulis
/publications/mt-2020-2.pdf 
MT 2020-1   Μέθοδοι εντοπισμού σημείων αλλαγής σε πολυδιάστατες χρονοσειρές για ανίχνευση μεταβολών κινητικής δραστηριότητας   Ι. Fotopoulos   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2020-1.pdf 
PD 2020-1   Self-healing integrated circuits/systems in semiconductor nanometer technologies   E.-M. Dounavi   PhD Dissertation
Advisor: G. Tsiatouhas
/publications/pd-2020-1.pdf 
MT 2019-15   Clustering Methods Based on Reinforcements Learning   El. Pachi   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2019-15.pdf 
MT 2019-14   Ένας απλούστερος αλγόριθμος υπολογισμού του πυρήνα ενός πολυέδρου   D. Kefallinos   Master Thesis
Advisor: L. Palios
/publications/mt-2019-14.pdf 
MT 2019-13   Ανίχνευση Σφαλμάτων σε Πολυπύρηνα Συστήματα με τη Χρήση Λογισμικού   Chr. Papaioannou   Master Thesis
Advisor: Ch. Kabusianos
/publications/mt-2019-13.pdf 
MT 2019-12   Development and Evaluation of a Transactional Benchmark Driver for a Scalable SQL Database   M. Sotiriou   Master Thesis
Advisor: A. Zarras
/publications/mt-2019-12.pdf 
MT 2019-11   Μετρικές Σύζευξης και Συνεκτικότητας σε Σχήματα Βάσεων Δεδομένων   G. Mamalis   Master Thesis
Advisor: A. Zarras
/publications/mt-2019-11.pdf 
MT 2019-10   A Study of Incremental Checkpointing in Distributed Stream Processing Systems   Aristidis Chronarakis   Master Thesis
Advisor: K. Magoutis
/publications/mt-2019-10.pdf 
MT 2019-9   Εξάγοντας την Αντιληπτή Ποιότητα Βίντεο από Μετρήσεις της Μεθόδου VMAF σε Επίπεδο Πλαισίου   Σοφία Μπάτση   Master Thesis
Advisor: L. Kontis
/publications/mt-2019-9.pdf 
MT 2019-8   An Actor-Critic Deep Reinforcement Learning Agent for Visual Object Tracking   Asterios Merkos   Master Thesis
Advisor: K. Blekas
/publications/mt-2019-8.pdf 
MT 2019-7   Μελέτη της εμβρυϊκής μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού κατά τη συστολική δραστηριότητα   Ελ. Σκορδά   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2019-7.pdf 
MT 2019-6   Έξυπνο σύστημα προστασίας κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα σε παιδικό δωμάτιο   Filippos Bitsaw   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2019-6.pdf 
MT 2019-5   Φωτορεαλιστική απόδοση 3Δ σκηνών με WebGL   Theodoros Koutsis   Master Thesis
Advisor: I. Fudos
/publications/mt-2019-5.pdf 
MT 2019-4   Path planning and control of a centrifugal-force mini-robot   Sokratis Dimitriadis   Master Thesis
Advisor: K. Vlahos
/publications/mt-2019-4.pdf 
PD 2019-4   System-On-Chip Testing   P. Georgiou   PhD Dissertation
Advisor: Ch. Kavusianos
/publications/pd-2019-4.pdf 
MT 2019-3   Flow motifs in interaction networks   Chrysanthi Kosyfaki   Master Thesis
Advisor: N. Mamoulis
/publications/mt-2019-3.pdf 
PD 2019-3   Algorithmic Techniques for Detection and Classification of Digital Objects   Iosif Polenakis   PhD Dissertation
Advisor: S. Nikolopoulos
/publications/pd-2019-3.pdf 
MT 2019-2   The UU-test: Deciding on distribution unimodality using tests of uniformity   P. Chasani   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2019-2.pdf 
PD 2019-2   Online parameter adaptation methods for population-based metaheuristics   Βasileios A. Tatsis   PhD Dissertation
Advisor: K. Parsopoulos
/publications/pd-2019-2.pdf 
MT 2019-1   Tool support and topological study of schema evolution in terms of foreign keys   K. Dimolikas   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/mt-2019-1.pdf 
PD 2019-1   Automated representation, quality assessment, visualization and adaptation to change for data intensive ecosystems   Petros Manousis   PhD Dissertation
Advisor: P. Vassileiadis
/publications/pd-2019-1.pdf 
MT 2018-16   Subspace optimization extending the Dog-Leg Algorithm   A.-E. Rizou   Master Thesis
Advisor: I.H. Lagaris
/publications/mt-2018-16.pdf 
MT 2018-15   Adaptation through replica-group reconfiguration in NoSQL data stores   D. Valekardas   Master Thesis
Advisor: Κ. Magoutis
/publications/mt-2018-15.pdf 
MT 2018-14   Decremental dominators and low-high orders in DAGs   Konstantinos Giannis   Master Thesis
Advisor: L. Georgiadis
/publications/mt-2018-14.pdf 
MT 2018-13   Bias Disparity in recommendation systems   Virginia Tsintzou   Master Thesis
Advisor: P. Tsaparas
/publications/mt-2018-13.pdf 
MT 2018-12   Προσέγγιση & Αναπαράσταση Δεδομένων μιας Διάστασης με Συνδυασμό MLP & RBF Νευρωνικών Δικτύων   Erisa Skenda   Master Thesis
Advisor: I.H. Lagaris
/publications/mt-2018-12.pdf 
MT 2018-11   An Empiriacal Study on the Usage of Conventions and Rules for SQL Programming in Fass   Aggelos Papamichail   Master Thesis
Advisor: A. Zarras
/publications/mt-2018-11.pdf 
MT 2018-10   Μαθηματικά Ομοιώματα και Υπολογιστική Αναπαράσταση της Χημικής Καρκινογένεσης και Αναστολή της μέσω χορήγησης Αντικαρκινογόνων Ουσιών   Paraskevi Koutsi   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2018-10.pdf 
MT 2018-9   Multi-Agent Reinforcement Learning Methods for Congestion Problems   Christos Spatharis   Master Thesis
Advisor: K. Blekas
/publications/mt-2018-9.pdf 
MT 2018-8   Εφαρμογές της Εκμάθησης Πολυπτυγμάτων Reimann στην Υπολογιστική Όραση   Th. Katsigiannis   Master Thesis
Advisor: Chr. Nikou
/publications/mt-2018-8.pdf 
MT 2018-7   Multiple Mini-Robots Navigation using Reinforcement Learning   Piyabhum Chaysri   Master Thesis
Advisor: K. Blekas
/publications/mt-2018-7.pdf 
MT 2018-6   A multifragment renderer for material aging visualization   G. Adamopoulos   Master Thesis
Advisor: I. Fudos
/publications/mt-2018-6.pdf 
MT 2018-5   Επαναταυτοποίηση Ατόμων από Εικόνες και Βίντεο   V. Bakalis   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2018-5.pdf 
MT 2018-4   The Role of Polarization and Diversity in Social Networks   Ioannis Kouvatis   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/mt-2018-4.pdf 
MT 2018-3   Ανάκτηση και Ανάλυση Δεδομένων Θύρας ON-BOARD-DIAGNOSTICS (OBD) με Σκοπό την Αποδοτικότερη Διαχείριση Οχημάτων   A. Rizos   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouxas
/publications/mt-2018-3.pdf 
MT 2018-2   Template-Driven Team Formation   Spyros Apostolou   Master Thesis
Advisor: P. Tsaparas
/publications/mt-2018-2.pdf 
MT 2018-1   Extraction and classification of phases in schema evolution histories   Maria Zerva   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/mt-1-2018.pdf 
PD 2018-1   Storage, Processing and Analysis of Large Evolving Graphs   K. Semertzidis   PhD Dissertation
Advisor: E. Pitoura
/publications/pd-2018-48.pdf 
MT 2017-21   Functionally Weighted Convolutional Neural Networks   Δ. Τριάντης   Master Thesis
Advisor: K. Blekas
/publications/mt-2017-21.pdf 
MT 2017-20   Μεταφορά Κίνηση σε Αρθρωτούς Χαρακτήρες   Α. Mutafidou   Master Thesis
Advisor: I. Fudos
/publications/mt-20-2017.pdf 
MT 2017-19   Δρομολόγηση σε Οπορτουνιστικά Δίκτυα με Αρχές Μηχανικής Μάθησης   V. Toulatzis   Master Thesis
Advisor: E. Papapetrou
/publications/mt-2017-19.pdf 
MT 2017-18   Στατιστική μοντελοποίηση δεδομένων με την ασύμμετρη Π-σιγμοειδή κατανομή   E. Balikas   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2017-18.pdf 
MT 2017-17   Εξαγωγή περιγράμματος χειλιών από εικόνες προσώπου   Α. Fares Said   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2017-17.pdf 
MT 2017-16   Detection of predictable temporal changes in multidimensional biological sequences   N. Timonidis   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2017-16.pdf 
MT 2017-15   Service management in NoSQL data stores via replica-group reconfigurations   E. Bekas   Master Thesis
Advisor: K. Magoutis
/publications/mt-2017-15.pdf 
MT 2017-14   Measuring and moderating opinion polarization in online social networks   A. Matakos   Master Thesis
Advisor: P. Tsaparas
/publications/mt-2017-14.pdf 
MT 2017-13   Community detection in undirected graphs using a new quality measure   N. Koufos   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2017-13.pdf 
MT 2017-12   Supporting exploratory analytics on repository-extracted schema histories by integrating external contextual infomation   A. Pappas   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/mt-2017-12.pdf 
MT 2017-11   Diversifying big data in parallel   K. Noulis   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/mt-2017-11.pdf 
MT 2017-10   Graph-based algorithmic techniques for watermarking using self-inverting permutations and bitonic sequences   A. Mpanti   Master Thesis
Advisor: S. Nikolopoulos
/publications/mt-2017-10.pdf 
MT 2017-9   Similarity in temporal graphs   A. Koursoumis   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/mt-2017-9.pdf 
MT 2017-8   Distance oracles for time-dependent road networks   G. Papastavrou   Master Thesis
Advisor: S. Kondogiannis
/publications/mt-2017-8.pdf 
MT 2017-7   Automatic diagnosis of carpal tunnel syndrome by applying existing and novel signal characteristics   P. Kontogiannis   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2017-7.pdf 
MT 2017-6   3D Hand pose estimation with convolutional networks using RGB-D data   E. Kazakos   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2017-6.pdf 
MT 2017-5   Parallel and distributed processing of spatial preference queries   Dimitrios Mpestas   Master Thesis
Advisor: N. Mamoulis
/publications/mt-2017-5.pdf 
MT 2017-4   Επεξεργασία συστημάτων αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων   L. Vatsilidis   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/mt-2017-4.pdf 
MT 2017-3   Fairness in package-to-group recommendations   Dimitrios Serbos   Master Thesis
Advisor: N. Mamoulis
/publications/mt-2017-4.pdf 
PD 2017-3   Algorithms and tools for deriving editable models from cross-sectional data sets   Ioannis Kyriaziz   PhD Dissertation
Advisor: I. Fudos
/publications/pd-3-2017.pdf 
MT 2017-2   Robust incremental hiddn conditional random fields for action recognition   E. Mastora   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2017-2.pdf 
PD 2017-2   New approaches in parallel algorithm portfolios for metaheuristic optimization   D. Souravlias   PhD Dissertation
Advisor: K. Parsopoulos
/publications/pd-2017-45.pdf 
MT 2017-1   Graph metrics as predictors of schema evolution for relational databases   M.-R. Kolozoff   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/mt-2017-1.pdf 
PD 2017-1   Analysis, Modeling and Simulation of Search in Complex Dynamic Networks   S. V. Margariti   PhD Dissertation
Advisor: V. Dimakopoulos
/publications/pd-2017-1.pdf 
MT 2016-12   Low-High Orders of Directed Graphs: Incremental Algorithms and Applications   A. Karanasiou   Master Thesis
Advisor: L. Georgiadis
/publications/mt-2016-12.pdf 
MT 2016-11   Απόδοση Πολλαπλών Θραυσμάτων (Mutifragment Rendering) και Μεγάλων Σκηνών σε Μηχανές Γραφικών   Ε. Eftaxopoulos   Master Thesis
Advisor: I. Fudos
/publications/mt-2016-11.pdf 
MT 2016-10   Αυτόνομη πλοήγηση θαλάσσιας ρομποτικής πλατφόρμας με χρήση μεθόδων ενισχυτικής μάθησης   K. Tziortziotis   Master Thesis
Advisor: K. Blekas
/publications/mt-2016-10.pdf 
MT 2016-9   Επίδραση ανταγωνισμού στη διάχυση πληροφορίας σε κοινωνικά και τεχνολογικά δίκτυα   E. Liouka   Master Thesis
Advisor: S. Kontogiannis
/publications/mt-2016-9.pdf 
MT 2016-8   Identification of troll vulnerable targets in online social networks   P. Tsantarliotis   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/mt-2016-8.pdf 
MT 2016-7   Refactoring Trip Advisor: Υποβοήθηση Συγκροτημένης Ανακατασκευής Κώδικα   Th. Vartziotis   Master Thesis
Advisor: A. Zarras
/publications/mt-2016-7.pdf 
MT 2016-6   Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για Θέματα Ισορροπιών Nash σε Παίγνια Διπίνακα   D.-D. Proskos   Master Thesis
Advisor: S. Kontogiannis
/publications/mt-2016-6.pdf 
MT 2016-5   Πρόβλεψη του Ισομερισμού των Προλινών με χρήση Συμβολικών και Δομικών Χαρακτηριστικών   P. Pashali   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2016-5.pdf 
PD 2016-5   Energy-Efficient Networking in Wireless Ad Hoc Networks   N. Papanikos   PhD Dissertation
Advisor: E. Papapetrou
/publications/pd-2017-4.pdf 
MT 2016-4   Σημασιολογικές Προσεγγίσεις για Γραμματικές με Λογικούς Τελεστές   P. Papadogiannis   Master Thesis
Advisor: Ch. Nomikos
/publications/mt-2016-4.pdf 
PD 2016-4   Advanced Methods for Testing Multi-Core SoCs   F. Vartziotis   PhD Dissertation
Advisor: X. Kavousianos
/publications/pd-2016-4.pdf 
MT 2016-3   Evaluation of Routing Protocols for Opportunistic Networks with Multiple-Criteria Decision-Making Methods   D.-G. Akestoridis   Master Thesis
Advisor: E. Papapetrou
/publications/mt-2016-3.pdf 
PD 2016-3   Τυπική περιγραφή του μοντέλου Home UbiHealth με τη χρήση Δηλωτικών Μαθηματικών   J. Sarivougioukas   PhD Dissertation
Advisor: I.H. Lagaris
/publications/pd-2016-3.pdf 
MT 2016-2   Μέθοδοι Κατάτμησης σε Ροές Κειμένων   P. Kosma   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2016-2.pdf 
PD 2016-2   Efficient openMPruntime support for general-purpose and embedded multi-core platforms   S. N. Agathos, V. V. Dimakopoulos   PhD Dissertation
/publications/pd-2016-2.pdf 
TR 2016-2   The Synergy of Broadcast Polling and Piggybacking in WiMAX Networks   M. Iloridou, E. Papapetrou   Technical Report
/publications/tr-2016-2.pdf 
MT 2016-1   Restructuring the OMPi Compiler for the Accelerator Era   A. Papadogiannakis   Master Thesis
Advisor: V. Dimakopoulos
/publications/mt-2016-1.pdf 
PD 2016-1   Human Activity Recognition Using Conditional Random Fields and Privileged Information   M. Vrigkas   PhD Dissertation
Advisor: Ch. Nikou
/publications/pd-2016-1.pdf 
TR 2016-1   Compiler-Assisted OpenMP Runtime Organization for Embedded Multicores   S. N. Agathos, V. V. Dimakopoulos   Technical Report
/publications/tr-2016-1.pdf 
PD 2015-39   Visual Tracking in Image Sequences using Mixture Models   V. Karavasillis   PhD Dissertation
Advisor: Ch. Nikou
 
PD 2015-39   Visual Tracking in Image Sequences using Mixture Models   V. Karavasillis   PhD Dissertation
Advisor: Ch. Nikou
/publications/phd-2015-9.pdf 
PD 2015-38   Fault Models, Test Algorithms and Embadded Test Techniques for DRAM Circuits   G. Sfikas   PhD Dissertation
Advisor: G. Tsiatouhas
/publications/pd-2015-38.pdf 
MT 2015-20   Μέθοδοι Ομαδοποίησης Βασισμένες σε Στατιστικό Έλεγχο της Μονοτροπικότητας των Δεδομένων   Th. Chamalis   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt--2015-20.pdf 
MT 2015-19   Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης για Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε Περιπτώσεις Φυσικών Καταστροφών   Th. Korkou   Master Thesis
Advisor: K. Parsopoulos
/publications/mt-2015-19.pdf 
MT 2015-18   Biography Synopses for Evolving Relational Database Schemata   T. Giachos   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/mt-2015-18.pdf 
MT 2015-17   Circadian Variability and Discrimination in Day-Night Periods Based on Morphological Characteristics of P & T Waves   D. Zavantis   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2015-17.pdf 
MT 2015-16   Heart Rate Variability in Ventricular Tachycardia   M. Spai   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2015-16.pdf 
MT 2015-15   Ταξινόμηση Εικόνων με Bag of Words LBP Description   I. Charisi   Master Thesis
Advisor: K. Blekas
/publications/mt-2015-15.pdf 
MT 2015-14   Alignment of R-R Interval Signals using the Circadian Heart Rate Rhythm   Nathalie Therese Helene Gayraud   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2015-14.pdf 
MT 2015-13   Η Μεταβλητότητα των Εμβρυϊκών Παλμών κατά τη διάρκεια του Τοκετού   Μ. Argyri   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2015-13.pdf 
MT 2015-12   Efficient Storage Management of Multi-version Structured Data   C.V. Theodorakis   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis
/publications/mt-2015-12.pdf 
MT 2015-11   Implementation of a Journaling File System for Asymmetric Storage Devices   V.S. Papadopoulos   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis
/publications/mt-2015-11.pdf 
MT 2015-10   Image selection for text illustration   N.D. Chaliasos   Master Thesis
Advisor: P. Tsaparas
/publications/mt-2015-10.pdf 
MT 2015-9   Routing in large scale social opportunistic networks   A. Koufoulis   Master Thesis
Advisor: E. Papapetrou
/publications/mt-2015-9.pdf 
MT 2015-8   Ανάλυση Καρδιακών Σημάτων με τη χρήση Ανοικτού Κώδικα και Ελεύθερου Λογισμικού   M. Farmaki   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2015-8.pdf 
MT 2015-7   Tomographic image reconstruction with spatially varying mixture models   Katerina Papadimitriou   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2015-7.pdf 
PD 2015-7   Fast and Efficient, Durable Storage in Local and Distributed Filesystems   A. Hatzieleftheriou   PhD Dissertation
Advisor: S. Anastasiadis
/publications/pd-2015-7.pdf 
MT 2015-6   Μεταβολή του καρδιακού ρυθμού σε αποφρακτική και κεντρική άπνοια   Mikela Kakarantza   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2015-6.pdf 
PD 2015-6   Construction of Approximately Equiangular Tight Frames and their Applications   E. Tsiligianni   PhD Dissertation
Adisor: L.-P. Kondis
/publications/pd-2015-6.pdf 
MT 2015-5   2-Connectivity in Directed Graphs   N. Parotsidis   Master Thesis
Advisor: L. Georgiadis
/publications/mt-2015-5.pdf 
PD 2015-5   Resource Allocation and Visual Quality Estimation for Wireless Video Transmission   K. Pandremmenou   PhD Dissertation
Adisor: L.-P. Kondis
/publications/pd-2015-5.pdf 
MT 2015-4   Πρόβλεψη του θέματος μικρών κειμένων σε διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα βασισμένα σε τοποθεσία   I. Kotrotsios   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/mt-2015-4.pdf 
PD 2015-4   Machine Learning for Intelligent Agents   N. Tziortziotis   PhD Dissertation
Advisor: K. Blekas
/publications/pd-2015-4.pdf 
PD 2015-3   Mapping Loop-Based Programs onto a Multithreaded Processor   D. Saougkos   PhD Dissertation
Advisor: G. Manis
/publications/pd-2015-3.pdf 
MT 2015-3   Case Based Learning Applied in Biomedical Engineering Courses   Ch. Klitsinari   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2015-3.pdf 
PD 2015-2   Algorithmic Techniques for Encoding Permutations and Permutation Graphs for Watermarking Software, Image, Audio and Text   M.G. Chroni   PhD Dissertation
Advisor: S.D. Nikolopoulos
/publications/pd-2015-2.pdf 
MT 2015-2   Συγκριτική Μελέτη Μεταευρετικών Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης για Υπολογισμό Κυκλικών Πινάκων Στάθμισης   K. Kaltsas   Master Thesis
Advisor: K. Parsopoulos
/publications/mt-2015-2.pdf 
PD 2015-1   Feature extraction for image and point set analysis   D.P. Gerogiannis   PhD Dissertation
Advisor: Ch. Nikou
/publications/pd-2015-1.pdf 
MT 2015-1   Text Clustering Using Bursty Information   P. Zagorisios   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2015-1.pdf 
TR 2015-1   Unified Particle Swarm Optimization for Solving Multi-Item Inventrory Models with Supplier Selection   K.E. Parsopoulos, K. Skouri, M.N. Vrahatis   Technical Report
/publications/tr-2015-1.pdf 
MT 2014-11   Ένας Ευφυής Πολυτροπικός Πράκτορας για το Παιχνίδι "Angry Birds"   G. Papagiannis   Master Thesis
Advisor: K. Blekas
/publications/mt-2014-11.pdf 
MT 2014-10   Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Διαφορικών Ενισχυτών   P. Pristouris   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouxas
/publications/mt-2014-10.pdf 
MT 2014-9   Phase synchronization between heart, breath and blood pressure signals, a study in three-dimensional space.   E. Gatsori   Master Thesis
Master Thesis Advisor: G. Manis
/publications/mt-2014-9.pdf 
MT 2014-8   Algorithmic Techniques for Malicious Software Detection and Classification based on System-Call Dependency Graphs   I. Polenakis   Master Thesis
Advisor: S.D. Nikolopoulos
/publications/mt-2014-8.pdf 
MT 2014-7   Search in Web Service Bases   D. Pilios   Master Thesis
Advisor: A. Zarras
/publications/mt-7-2014.pdf 
MT 2014-6   Optimala wireless resource allocation for scalable video transmission over cognitive radio networks   A. Fragoulis   Master Thesis
Advisor: L-P. Kontis
/publications/mt-2014-6.pdf 
MT 2014-5   Δρομολόγηση ανεκτική στην καθυστέρηση σε δίκτυα με μεικτά χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας   A. Kondou   Master Thesis
Advisor: E. Papapetrou
/publications/mt-2014-5.pdf 
PD 2014-5   Cross-Layes Resource Allocation for Video Transmission over Wireless Multi-Access Networks   A. Katsenou   PhD Dissertation
Advisor: L.-P. Kondi
/publications/ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ.pdf 
MT 2014-4   Ανατροφοδότηση στη συντήρηση των υπηρεσιών ιστού   I. Dinos   Master Thesis
Advisor: A. Zarras
/publications/md-2014-4.pdf 
PD 2014-4   Efficient Storage Indexing of Structured and Unstructured Data   G. Margaritis   PhD Dissertation
Advisor: S. Anastasiadis
/publications/pd-2014-29.pdf 
TR 2014-4   Deterministic Broadcasting and Random Linear Network Coding in Mobile Ad Hoc Networks   N. Papanikos & E. Papapetrou   Technical Report
/publications/tr-2014-4.pdf 
MT 2014-3   Ένα δυναμικό μοντέλο υδατογράφησης λογισμικού βασισμένο σε γραφήματα κλήσεων συναρτήσεων   I. Chionis   Master Thesis
Advisor: S. Nikolopoulos
/publications/mt-2014-3.pdf 
TR 2014-3   Faster Algorithms for the Paired Domination Problem on Interval and Circular-Arc Graphs   L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2014-3.pdf 
PD 2014-3   Designing & Developing Service-Oriented Sofware with Respect to Fundamental Object-Oriented Principles   Dionysis Athanasopoulos   PhD Dissertation
Advisor: A. Zarras
/publications/ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ.pdf 
MT 2014-2   Μοντελοποίηση Συσχετικών Μνημών (CAM) με NAND Γραμμή Ταυτοποίησης   Γ. Παπαθεοδώρου   Master Thesis
Advisor: A. Efthymiou
/publications/mt-2014-2.pdf 
TR 2014-2   Play Ms. Pac-Man using an advanced reinforcement learning agente   N. Tziortziotis, K. Tziortziotis, K. Blekas   Technical Report
/publications/pd-2014-2.pdf 
PD 2014-2   Clustering Using Similarity and Kernel Matrices   Grigorios Tzortzis   PhD Dissertation
Advisor: A. Lykas
/publications/pd-2014-2.pdf 
MT 2014-1   Visualization of Data-Intensive Information Ecosystems Via Circular Methods   E. Kontogiannopoulou   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/mt-2014-1.pdf 
TR 2014-1   Direct Rendering of Featured-based Skinning Deformations   A-A Vasilakis   Technical Report
Advisor: I. Fudos
/publications/pd-2014-1.pdf 
PD 2014-1   Direct Rendering of Featured-based Skinning Deformations   A-A Vasilakis   PhD Dissertation
Advisor: I. Fudos
/publications/pd-2014-1.pdf 
MT 2013-21   Προστασία από Λάθη Χρονισμού σε Δομές Διοχέτευσης που Δομούνται με Παλμικές Μανδαλωτές   N. Georgoulopoulos   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouhas
/publications/mt-2013.21.pdf 
MT 2013-18   Εκτίμηση του Υποβάθρου Σκηνής σε Εικονοσειρές   K. Kalogeropoulos   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2013-18.pdf 
MT 2013-18   Ανίχνευση και Κατάτμηση Επικαλυπτόμενων Πυρήνων σε Κυτταρολογικές Εικόνες   E. Louka   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2013-180.pdf 
MT 2013-17   Διάγνωση Σφαλμάτων σε Αλυσίδες Σάρωσης   E.-M. Dounavi   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouhas
/publications/mt-2013-17.pdf 
MT 2013-17   Περίληψη Αμοντάριστου Βίντεο με τη Χρήση Σημασιολογικών Χαρακτηριστικών   Α. Pappa   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2013-179.pdf 
MT 2013-16   Efficient Privacy Protection in Full-Text Search Engines   E.C. Micheli   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis
/publications/mt-2013-16.pdf 
MT 2013-15   Scalable access control for secure multi-tenant filesystems   G. Kappes   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis
/publications/mt-2013-15.pdf 
MT 2013-14   Ανάλυση της Εξέλιξης Σχήματος για Βάσεις Δεδομένων σε Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα   Ι. Σκουλής   Master Thesis
Advisor: P. Vasiliadis (In Greek)
/publications/mt-2013-14.pdf 
MT 2013-13   Επέκταση των Τεχνικών Σχεδίασης Ταυτόχρονου Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων για Αποδοτική Χρήση των Αλυσίδων Σάρωσης   A. Anastasiou   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouhas (In Greek)
/publications/mt-2013-13.pdf 
MT 2013-12   Ενιαία Επίλυση ενός Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων - Διαχείρισης Αποθέματος με Χρήση του Αλγορίθμου Ant Colony Optimization   V. Tatsis   Master Thesis
Advisor: K. Parsopoulos (In Greek)
/publications/mt-2013-12.pdf 
MT 2013-11   Automatic sontruction of OLAP query sequences with text and audio commentaries   D. Gkesoulis   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis (In Greek)
/publications/mt-2013-11.pdf 
MT 2013-10   Visual homing using a robotic platform   A. Lioulemes   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2013-10.pdf 
MT 2013-9   Εύρεση πολλαπλών λύσεων σε προβλήματα ομαδοποίησης   V. Solomonidou   Master Thesis
Advisor: A. Lykas (In Greek)
/publications/mt-2013-9.pdf 
MT 2013-8   Efficient algorithms for image watermarking using permutation properties   A. Filakis   Master Thesis
Advisor: S.D. Nikolopoulos
/publications/mt-2013-8.pdf 
MT 2013-7   Αυτόματη εξαγωγή παραλληλισμού από αναδρομικές συναρτήσεις βασισμένη σε οδηγίες   A. Mastoras   Master Thesis
Advisor: G. Manis (In Greek)
/publications/mt-2013-7.pdf 
MT 2013-6   Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναδιπλούμενες Αλυσίδες Σάρωσης   Ο. Ermi   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouhas (In Greek)
/publications/mt-2013-6.pdf 
MT 2013-5   Αναζήτηση Συντομότερων Μονοπατιών σε Χρονικά Μεταβαλλόμενα Δίκτυα   Ch. Tsironi   Master Thesis
Advisor: S. Kontogiannis
/publications/mt-2013-5.pdf 
PD 2013-5   Embedded Testing Architectures   V. Tenentes   PhD Dissertation
Advisor: X. Kabousianos
/publications/pd-2013-5.pdf 
MT 2013-4   Κάλυψη Ορθογωνίων Πολυγώνων Κλάσης -3 με Ελάχιστο Πλήθος r-Αστέρων   P. Tzimas   Master Thesis
Advisor: L. Palios
/publications/mt-2013-4.pdf 
PD 2013-4   Mesh Parameterization for Feature-based Mesh Editing Applications   Th. Athanasiadis   PhD Dissertation
Advisor: i. Fudos
/publications/pd-2013-4.pdf 
TR 2013-4   A Faster Algorithm for Covering Class-3 Orthogonal Polygons with the Minimum Number of r-Stars   Leonidas Palios and Petros Tzimas   Technical Report
/publications/tr-2013-4.pdf 
MT 2013-3   Πολυμορφισμός για Υπηρεσίες Διαδικτύου   H. Makis   Master Thesis
Advisor: A. Zarras
/publications/mt-2013-3.pdf 
TR 2013-3   Defect-oriented LFSR ressseding to target unmodeled defects using stuck-at test sets   V. Tenentes, X. Kavousianos   Technical Report
/publications/tr-2013-3.pdf 
PD 2013-3   Revelance and Diversity-based Ranking in Network-Centric Information Management Systems   M. Drosou   PhD Dissertation
Advisor: E. Pitoura
/publications/pd-2013-3.pdf 
MT 2013-2   Database Evolution and Maintenance of their Dependent Applications via Query Rewriting   P. Manousis   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/mt-2013-2.pdf 
PD 2013-2   Highly-Efficient synchronization techniques in shared-memory distributed systems   N.D. Kallimanis   PhD Dissertation
Advisor: V. Dimakopoulos
/publications/pd-2013-2.pdf 
TR 2013-2   Embedded testing architectures: Literature, open issues and methods   V. Tenentes, X. Kavousianos   Technical Report
/publications/tr-2013-2.pdf 
MT 2013-1   Image Super-resolution via Sparse Representation   Aikaterini Chatzi   Master Thesis
Advisor: L.-P. Kondi
/publications/mt-2013-1.pdf 
TR 2013-1   Dike: Virtualization-aware Access Control for Multitenant Filesystems   G.Kappes, A. Hatzieleftheriou and S.V. Anastasiadis   Technical Report
/publications/tr-2013-3.pdf 
PD 2013-1   Knowledge Extraction Methods from Document Collections   A. Kalogeratos   PhD Dissertation
Advisor: A. Lykas
/publications/pd-2013-1.pdf 
MT 2012-16   Word Spotting in Handwritten Text Using Contour-based Models   A. Giotis   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2012-16.pdf 
MT 2012-15   Μεταευρετικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για τον προσδιορισμό στρατηγικών παραγωγής σε συστήματα αποθεμάτων με ανακατασκευή προϊόντων   E. Moustaki   Master Thesis
Advisor: K. Parsopoulos (In Greek)
/publications/mt-2012-15.pdf 
MT 2012-14   Ανίχνευση και Διόρθωση Παραμετρικών Σφαλμάτων σε R-2R DAC μετατροπείς   S. Alexiou   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouhas (In Greek)
/publications/mt-2012-14.pdf 
MT 2012-13   Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος για αξιολόγηση και πειραματική μελέτη αλγορίθμων υδατοσήμανσης λογισμικού   N. Vrettos   Master Thesis
Advisor: S.D. Nikolopoulos (In Greek)
/publications/md-2012-13.pdf 
MT 2012-12   Μετάδοση βίντεο με κωδικοποίηση δικτύου σε δίκτυα πολλών αλμάτων   I. Papadopoulos   Master Thesis
Advisor: E. Papapetrou (In Greek)
/publications/mt-2012-12.pdf 
MT 2012-11   Διατήρηση του όγκου βασισμένη σε χαρακτηριστικά παραμόρφωσης για ακολουθίες κίνησης   Konstantinos Tziomakis   Master Thesis
Advisor: I. Fudos (In Greek)
/publications/mt-2012-11.pdf 
MT 2012-10   Αυτόματη ανακατασκευή προγραμματιστικών διεπαφών   Spyridon Kranas   Master Thesis
Advisor: A. Zarras (In Greek)
/publications/mt-2012-10.pdf 
MT 2012-9   Εξαγωγή χαρακτηριστικών εικονοπλαισίων από ακολουθίες βίντεο με χρήση ομαδοποίησης πολλαπλών όψεων   Antonios Ioannidis   Master Thesis
Advisor: A. Lykas (In Greek)
/publications/mt-2012-9.pdf 
MT 2012-8   CMOS Λογική οικογένεια με χρήση διοδικού τρανζίστορ με χαμηλή δυναμική κατανάλωση ενέργειας   Aikaterini Katsarou   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouhas (In Greek)
/publications/mt-2012-8.pdf 
MT 2012-7   Solving inventory managements problems using metaheuristic optimization algoriths   Gr. Piperagkas   Master Thesis
Advisor: K. Parsopoulos
/publications/ΜΤ-2012-07.pdf 
MT 2012-6   Wyner-Ziv Κωδικοποιήση Στερεοσκοπικού Βϊντεο   E. Soukallari   Master Thesis
Advisor: L.-P. Kontis
/publications/mt-2012-06.pdf 
MT 2012-5   Cross-Layer Optimization for Multihop Wireless Visual Sensor Networks   E. Datsika   Master Thesis
Advisor: L.-P. Kontis
/publications/mt-2012-5.pdf 
MT 2012-4   Αναγνώριση του Τ Κύματος και Μελέτη της Μεταβλητότητάς του   S Bilis   Master Thesis
Advisor: G. Manis (In Greek)
/publications/mt-2012-4.pdf 
PD 2012-4   Ανάλυση Πολυκαναλικών Εικόνων Χρωμοσωμάτων   P. Karvelis   PhD Dissertation
Advisor: A. Lykas
/publications/pd-2012-4.pdf 
MT 2012-3   Μελέτη πολυωνυμικών και ΝΡ-πλήρων προβλημάτων σε κλάσεις τέλειων γραφημάτων   E. Mantzelou   Master Thesis
Advisor: S.D. Nikolopoulos
/publications/mt-2012-03.pdf 
PD 2012-3   Αυτόματη Ανάλυση Λειτουργίας Εγκεφάλου σε Άτομα με την Νόσο Alzheimer Βασισμένη στον Αλγόριθμο Τυχαίων Δασών   E. Tripoliti   PhD Dissertation
Advisor: G. Manis
/publications/pd-2012-3.pdf 
MT 2012-2   Μεταφορά παραμόρφωσης και Επεξεργασία ακολουθίας Ποζών   A. Lazos   Master Thesis
Advisor: I. Fudos
/publications/ΜΤ-2012-02.pdf 
PD 2012-2   Μέθοδοι ανάλυσης κυτταρολογικών εικόνων   M. Plisiti   PhD Dissertation
Advisor: Ch. Nikou
/publications/pd-2012-2.pdf 
TR 2012-2   Covering Class-3 Orthogonal Polygons with the Minimum Number of r-Stars   L. Palios and P. Tzimas   Technical Report
/publications/tr-2012-2.pdf 
MT 2012-1   Ταξινόμηση Εικόνων με Τυχαία Δάση   Αγ. Τσιάρα   Master Thesis
Advisor: K. Blekas
/publications/mt-2012-01.pdf 
PD 2012-01   Αποθηκευμένες Όψεις για Κατατακτήριες Ερωτήσεις με Άνω Όριο Αποτελεσμάτων: Επεξεργασία Ερωτήσεων, Ενημέρωση και Ομοιότητα   Ε. Baikousi   PhD Dissertation
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/pd-2012-01.pdf 
TR 2012-1   Variational-Bayes Optical Flow   Th. Gkamas, G. Chantas and Ch. Nikou   Technical Report
/publications/tr-2012-01.pdf 
TR 2011-16   A Watermarking System for Teaching Students to Respect Intellectual Property Rights   M. Chroni, A. Fylakis, and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-2011-16.pdf 
TR 2011-15   Watermarking Images using 2D Representations of Self-inverting Permutations   M. Chroni, A. Fylakis, and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-2011-15.pdf 
TR 2011-14   Data Privacy in Online Social Networks   E. Pitoura and L. Liu   Technical Report
/publications/tr-2011-14.pdf 
TR 2011-13   RangeMerge: Online Performance Tradeoffs in NoSQL Datastores   G. Margaritis and S.V. Anastasiadis   Technical Report
Advisor: S.V. Anastasiadis
/publications/tr-2011-13.pdf 
TR 2011-12   Morphing for Computer Aided Design   Th. Athanasiadis and I. Fudos   Technical Report
/publications/tr-2011-12.pdf 
TR 2011-10   ReDRIVE: Result-Driven Database Exploration through Recommendations (Extended Version)»   M. Drosou and E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr-2011-10.pdf 
TR 2011-9   InFeRno – an – Intelligent Framework for Recognizing Pornographic Web Pages   S. Karavarsamis, N. Ntarmos and K. Blekas   Technical Report
/publications/tr-2011-09.pdf 
TR 2011-8   Value Function Approximation through Sparse Bayesian Modeling   N. Tziortziotis and K. Blekas   Technical Report
/publications/tr-2011-08.pdf 
TR 2011-7   Encoding Watermark Numbers as Cographs using Self-inverting Permutations   M. Chroni and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-2011-07.pdf 
MT 2011-6   Ανοχή σφαλμάτων σε εφαρμογές ΜΡΙ που ακολουθούν το μοντέλο Master-Worker   F. Sitaras   Master Thesis
Advisor: V. Dimakopoulos
/publications/mt-2011-06.pdf 
TR 2011-5   Blocking Universal Constructions   N.D. Kallimanis, P. Fatourou   Technical Report
/publications/tr-2011-05.pdf 
MT 2011-5   Novelty-aware event delivery   D. Souravlias   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/mt-2011-5.pdf 
TR 2011-4   ReJCAD: A Feature-based CAD System for Reconstructing Traditional Filigree Jewelry   V. Stamati, G. Antonopoulos, Ph. Azariadis and I. Fudos   Technical Report
/publications/tr-2011-04.pdf 
MT 2011-4   Σχεδίαση τμηματοποιημένων αλυσίδων σάρωσης για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας   E. Arvaniti   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouhas (in Greek)
/publications/mt-2011-4.pdf 
TR 2011-3   Efficient Encoding of Watermark Numbers as Reducible Permutation Graphs   M. Chroni & S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-2011-03.pdf 
MT 2011-3   Ανακατασκευή προγραμματιστικών διεπαφών υπηρεσιών διαδικτύου   G. Miskos   Master Thesis
Advisor: A. Zarras (in Greek)
/publications/mt-2011-3.pdf 
TR 2011-2   Reducing Bandwidth Waste in Reliable Multistream Storage   A. Hatzieleftheriou, S.V. Anastasiadis   Technical Report
/publications/tr-02-2011.pdf 
MT 2011-02   Προστασία ιδιωτικότητας σε ασύρματα δίκτυα ανεκτικά σε καθυστέρηση   V. Bourgos   Master Thesis
/publications/mt-2011-02.pdf 
MT 2011-01   Κατάτμηση φυσικής εικόνας με μεθόδους επιβλεπόμενης και μη επιβλεπόμενης μάθησης   Ch. Pappas   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2011-01.pdf 
TR 2011-1   A Highly-Efficient Wait-Free Universal Construction   P. Fatourou, N.D. Kallimanis   Technical Report
/publications/tr2011-01.pdf 
MT 2010-24   Βέλτιστη κατανομή πόρων του συστήματος σε ασύρματα DS-CDMA δίκτυα οπτικών αισθητηρίων   A. Pandremmenou   Master Thesis
Advisor: L.-P. Kontis
/publications/mt-2010-24.pdf 
MT 2010-23   Fast Realistic Skinning for Animating Highly Deformable Objects   G. Antonopoulos   Master Thesis
Advisor: I. Fudos
/publications/mt-2010-23.pdf 
MT 2010-22   Επιλογή χαρακτηριστικών με γενετικούς αλγόριθμους σε προβλήματα υπολογιστικής όρασης   S. Dimitriadis   Master Thesis
Advisor: K. Blekas
/publications/mt-2010-22.pdf 
MT 2010-21   Μέθοδοι υπερανάλυσης εικόνας   M. Vrigkas   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2010-21.pdf 
MT 2010-20   Optical flow estimation using spatially varying smoothing   Th. Gkamas   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou
/publications/mt-2010-20.pdf 
MT 2010-19   Αυτόνομη πλοήγηση ρομποτικών συστημάτων με τεχνικές ενισχυτικής μάθησης   N. Tziortziotis   Master Thesis
Advisor: K. Blekas
/publications/mt-2010-19.pdf 
MT 2010-18   Similarity measures for multidimensional data   G. Rogkakos   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/mt-2010-18.pdf 
MT 2010-17   High performance dynamics designs of arithmetic circuits   Z. Owda   Master Thesis
Advisor: Y. Tsiatouhas
/publications/mt-2010-17.pdf 
MT 2010-16   Δρομολόγηση με αρχές κοινωνικής δικτύωσης με ασύρματα κινητά δίκτυα   I. Machera   Master Thesis
Advisor: E. Papapetrou
/publications/mt-2010-16.pdf 
MT 2010-15   Online negotiation for privacy preserving data publishing   A. Pilalidou   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/mt-2010-15.pdf 
MT 2010-14   Μια εξελικτική προσέγγιση στην εκπαίδευση ρομποτικών ελεγκτών   I. Mademlis   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/mt-2010-14.pdf 
MT 2010-13   Αποδοτική αναζήτηση σχέσεων αντικατάστασης υπηρεσιών διακικτύου   C. Bournazis   Master Thesis
Advisor: A. Zarras
/publications/mt-2010-13.pdf 
MT 2010-12   Σχεδίαση Αλυσίδων Σάρωσης για Υψηλή Ταχύτητα και Χαμηλή Κατανάλωση   M. Chalkia   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouhas (In Greek)
/publications/master_2010_12.pdf 
MT 2010-11   Μέθοδοι Ταξινόμησης Εικόνων   E. Brachou   Master Thesis
Advisor: A. Lykas (In Greek)
/publications/master_2010_11.pdf 
MT 2010-10   Σύστημα Συστάσεων για Διαδραστική Εξερεύνηση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων   E. Koletsou   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura (In Greek)
/publications/master_2010_10.pdf 
MT 2010-9   Κατηγοριοποίηση Σχεδιαστικών Προτύπων Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης Βασισμένη σε Μετρικές Ποιότητας   P. Giannakis   Master Thesis
Adivsor: A. Zarras (In Greek)
/publications/master_2010_09.pdf 
MT 2010-8   Αλγόριθμοι Ποιότητας Υπηρεσιών σε Αύρματα Δίκτυα ΙΕΕΕ 802.11e   A. Fasouraki   Master Thesis
Advisor: E. Papapetrou (In Greek)
/publications/master_2010_08.pdf 
MT 2010-7   Επιτάχυνση του Αλγόριθμου Εύρεσης της Εκτίμησης της Διάστασης Συσχέτισης   K. Mpaka   Master Thesis
Advisor: G. Manis (In Greek)
/publications/master_2010_07.pdf 
MT 2010-6   Τεχνικές Μετάδοσης VoIP με Κωδικοποίηση Δικτύου σε Ασύρματα Δίκτυα Πολλών Αλμάτων   P. Karagiannidis   Master Thesis
Advisor: E. Papapetrou (In Greek)
/publications/master_2010_06.pdf 
MT 2010-5   Κατάτμηση Εικόνας με Μεθόδους Ομαδοποίησης Υπερ-εικονοστοιχείων   K. Loukopoulou   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou (In Greek)
/publications/master_2010_05.pdf 
MT 2010-4   Secure Network Transfer for Reliable Storage of Data Streams   D. Melissovas   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis
/publications/master_2010_04.pdf 
TR 2010-4   Building Editable B-rep Models from Unorganized Point Clouds   V. Stamati and I. Fudos   Technical Report
"Technical Report, July 7, 2010"
/publications/new-feature.pdf 
TR 2010-3   Nepheli: Scalable Decentralized Authorization in Federated File Services   G. Margaritis, A. Hatzieleftheriou, N. Mpountouropoulos, S. V. Anastasiadis   Technical Report
Technical Report.
/publications/tech_rep_2010_03.pdf 
MT 2010-3   Κωδικοποίηση Σχήματος και Απόκρυψη Σφάλματος στο Σύνορο Αντικειμένου Βίντεο   E. Tsiligianni   Master Thesis
Advisor: L.-P. Kontis (In Greek)
/publications/master_2010_03.pdf 
PD 2010-3   Methods for biomedical signal and image processing   V. Oikonomou   PhD Dissertation
Advisor: K. Blekas
/publications/pd-2010-16.pdf 
TR 2010-2   The RedBlue Adaptive Universal Constructios   P. Fatourou, N.D. Kallimanis   Technical Report
March 2009.
/publications/tech_rep_2009_02.pdf 
MT 2010-2   Αλγόριθμοι Κατασκευής και Μελέτη Προβλημάτων Χρωματισμού Κλάσεων Τέλων Γραφημάτων   D. Tsami   Master Thesis
Advisor: S.D. Nikolopoulos (In Greek)
/publications/master_2010_02.pdf 
PD 2010-2   Methods of Local and Global Optimization   C. Voglis   PhD Dissertation
/publications/pd-2010-02.pdf 
TR 2010-1   Similarity Measures for Multidimensional Data   E. Baikousi, G. Rogkakos, P. Vassiliadis   Technical Report
/publications/tech_rep_2010_01.pdf 
MT 2010-1   Μέθοδοι Εξαγωγής Χαρακτηριστικών Εικονοπλαισίων από Ακολουθίες Βίντεο   E. Xatziioannidis   Master Thesis
Advisor: A. Lykas (In Greek)
/publications/master_2010_01.pdf 
PD 2010-1   Νέα στατιστικά μοντέλα εικόνας για την ανίχνευση και σχεδίαση υδατοσημάτων   A. Mairgiotis   PhD Dissertation
Advisor: I.H. Lagaris
/publications/pd-2010-1.pdf 
MT 2009-27   Αποδοτικοί Αλγόριθμοι Εκπομπής με Κωδικοποίηση Δικτύου σε Κινητά κατά Περίπτωση Δίκτυα   N. Papanikos   Master Thesis
Advisor:E. Papapetrou (In Greek)
/publications/master_2009_27.pdf 
MT 2009-26   Κωδικοποίηση Απαλοιφής για Έγγραφα XML σε Συστήματα Ομότιμων Κόμβων   P. Giotakis   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura (In Greek)
/publications/master_2009_26.pdf 
MT 2009-25   Τεχνικές Υψηλής Ποιότητας Ελέγχου Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων   S. Balatsouka   Master Thesis
Advisor: Ch. Kabousianos (In Greek)
/publications/master_2009_25.pdf 
MT 2009-24   Αλγοριθμικά Ζητήματα Σχεδιασμού Μηχανισμών: Ανάθεση Διεργασιών σε Μηχανές   A. Kokkineli   Master Thesis
Advisor: S. Kondogiannis (In Greek)
/publications/master_2009_24.pdf 
MT 2009-23   Τεχνική Χαμηλής Στατικής Κατανάλωσης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων με Χρήση Πολλαπλών Κατστάσεων Ύπνου   P. Katsikos   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouhas (In Greek)
/publications/master_2009_23.pdf 
MT 2009-22   Σκελετοποίηση και Κατάτμηση 3Δ Αρθρωτών Αντικειμένων   G. Karpathios   Master Thesis
Advisor: I. Fudos (In Greek)
/publications/master_2009_22.pdf 
MT 2009-21   Δημιουργία και Διατήρηση Ενημερότητας Αντιγράφων σε Αδόμητα Συστήματα Ομότιμων Κόμβων με Power-Law Τοπολογίας   M. Ntetsika   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/tech_rep_2009_21.pdf 
MT 2009-20   Αξιόπιστη διαχείριση ονοματοχώρου για κατανεμημένα συστήματα αρχείων.   E. Lappas   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis (In Greek)
/publications/master_2009_20.pdf 
MT 2009-19   Αποκεντρωμένη διαχείριση πρόσβασης για ομοσπονδιακές υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων   N. Boudouropoulos   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis. In Greek
/publications/master_2009_19.pdf 
MT 2009-18   Αποδοτική διαχείριση πλεονασμού για αξιόπιστη αποθήκευση ροών   M. Markoulakis   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis. In Greek
/publications/master_2009_18.pdf 
MT 2009-17   Αποδοτική αποτίμηση ερωτήσεων OLAP   Ch. Papageorgiou   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis. In Greek
/publications/master_2009_17.pdf 
MT 2009-16   Ανίχνευση κινούμενων αντικειμένων σε βίντεο με μικτά μοντέλα παλινδρόμησης   I. Flentzouri   Master Thesis
Advisor: K. Blekas. In Greek
/publications/master_2009_16.pdf 
MT 2009-15   Πειραματική μελέτη μεθόδων σύγκρισης υπηρεσιών διαδικτύου στα πλαίσια της συντήρησης υπηρεσιοκεντρικών εφαρμογών   E. Kouri   Master Thesis
Advisor:A. Zarras. In Greek
/publications/master_2009_15.pdf 
MT 2009-14   Επιλογή Χαρακτηριστικών σε Προβλήματα Ταξινόμησης   O. Petroxilos   Master Thesis
Advisor: A. Lykas. In Greek
/publications/master_2009_14.pdf 
MT 2009-13   Νευτώνεια Φασματική Ομαδοποίηση   K. Xristodoulidou   Master Thesis
Advisor: K. Blekas. In Greek
/publications/master_2009_13.pdf 
MT 2009-12   Αυτοματοποιημένη Ενσωμάτωση Κατανεμημένων Εφαρμογών Βασιζόμενων σε Ετερογενές Ενδιάμεσο Λογισμικό   I. Tsaparlis   Master Thesis
Advisor: A. Zarras
/publications/master_2009_12.pdf 
MT 2009-11   Διαχείριση Πόρων σε ETL Διαδικασίες   P. Domouxtsidis   Master Thesis
Advisor: P. Vasiliadis
/publications/master_2009_11.pdf 
MT 2009-10   Στατιστικές Μέθοδοι Ανακατασκευής Εικόνων Τομογραφίας Εκπομπής   A. Kambouraki   Master Thesis
Advisor: X. Nikou
/publications/master_2009_10.pdf 
MT 2009-9   Γραμματικές με Συμφραζόμενα για ΝΡ-Πλήρεις Γλώσσες   G. Stamoulis   Master Thesis
Advisor: Ch. Nomikos (In Greek)
/publications/master_2009_09.pdf 
MT 2009-8   Μοντελοποίηση της Ηλεκτροφυσιολογικής Λειτουργίας της Καρδιάς με Εφαρμογή στην Καρδιακή Ανεπάρκεια   Th. Crysanthakopoulou   Master Thesis
Advisor: D.I. Fotiadis (In Greek)
/publications/master_2009_08.pdf 
MT 2009-7   Αναγνώριση του Συναισθήματος του Φόβου από Φυσιολογικά Σήματα   V. Develega   Master Thesis
Advisor: D.I. Fotiadis (In Greek)
/publications/master_2009_07.pdf 
PD 2009-7   Ανακατασκευή 3Δ Μοντέλων Σχεδίασης με Υοπλογιστή Βασισμένη σε Γεωμετρικά Προσδιορισμένες Τομές   A. Protopsaltis   PhD Dissertation
Advisor: I. Fudos
/publications/phd_2010_02.pdf 
MT 2009-6   Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Μνημών DRAM με Χρήση των NPSF και NWSF Μοντέλων Σφαλμάτων: Ο Δ-Τύπος Γειτονιάς   G. Sfikas   Master Thesis
Advisor: G. Tsiatouhas (In Greek)
/publications/master_2009_06.pdf 
PD 2009-6   Monitoring driver's physiological state using physiological signals   G. Rigas   PhD Dissertation
Advisor: C. Nikou
/publications/phd_2009_06.pdf 
MT 2009-5   Ανάπτυξη Οντολογίας στην Καρδιολογία για Ανάκτηση Κειμένων   G. Litsios   Master Thesis
Advisor: D.I. Fotiadis (In Greek)
/publications/master_2009_05.pdf 
PD 2009-5   "Personalized Data Management: Models, Algorithms and Systems."   K. Stefanidis   PhD Dissertation
Advisor: E. Pitoura
/publications/phd_2009_05.pdf 
TR 2009-5   Comparing Diversity Heuristics   M. Drosou and E. Pitoura   Technical Report
/publications/tech_rep_2009_05.pdf 
MT 2009-4   Παρακολούθηση αντικειμένων σε εικονοσειρές με μικτές κανονικές κατανομές   V. Karavasilis   Master Thesis
Adivisor: Ch. Nikou (In Greek)
/publications/master_2009_04.pdf 
TR 2009-4   Skeletal Rigid Skinning with Blending Patches on the GPU   A. Vasilakis and I. Fudos   Technical Report
October 2009. Submitted for journal publication.
/publications/skinning.pdf 
PD 2009-4   New Classes of Perfect Graphs and Algorithms for Coloring and Longest Path Problems   K. Ioannidou   PhD Dissertation
Advisor: S.D. Nikolopoulos
/publications/phd_2009_04.pdf 
MT 2009-3   Hades: Locality-aware Proxy Caching for Distributed File Systems   L. Konsta   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis
/publications/master_2009_03.pdf 
TR 2009-3   A Recall-Based Cluster Formation Game in Peer-to-Peer Systems (Extended Version)   G. Koloniari and E. Pitoura   Technical Report
June 2009.
/publications/tech_rep_2009_03.pdf 
PD 2009-3   Indexing and Clustering for Efficient Query Evaluation in PEER-TO-PEER Systems   G. Koloniari   PhD Dissertation
Advisor: E. Pitoura
/publications/phd_2009_03.pdf 
MT 2009-2   Fast and Reliable Stream Storage Through Differential Data Journaling   A. Hatzieleftheriou   Master Thesis
Advisor: S. Anastasiadis
/publications/master_2009_02.pdf 
PD 2009-2   Τεχνικές μηχανικής μάθησης για διαχείριση γνώσης σε πολυμεσικά δεδομένα   V. Chasanis   PhD Dissertation
Advisor: A. Likas
/publications/phd_2009_02.pdf 
TR 2009-2   Fast Implementations of Shared Objects using Fetch&Add   P. Fatourou, N.D. Kallimanis   Technical Report
Technical Report
/publications/tech_rep_2010_02.pdf 
TR 2009-1   Hades: Locality-aware Proxy Caching for Distributed File Systems   L. Konsta and S. Anastasiadis   Technical Report
/publications/tech_rep_2009_01.pdf 
PD 2009-1   Μπεϋζιανές Μέθοδοι για Προβλήματα Μηχανικής Μάθησης και Επεξεργασίας Εικόνας   D. Tzikas   PhD Dissertation
Advisor: A. Likas
/publications/phd_2009_01.pdf 
MT 2009-1   Feature-Based 3D Morphing   Th. Athanasiadis   Master Thesis
Advisor: I. Fudos
/publications/master_2009_01.pdf 
MT 2008-19   Βέλτιστες τριγωνοποιήσεις κυρτών πολυγώνων   L. Kamona   Master Thesis
Advisor: G. Manis
/publications/mt-2008-19.pdf 
MT 2008-18   Skeleton-based Rigid Skinning for Character Animation   A. Vasilakis   Master Thesis
Advisor: I. Fudos
/publications/master_2008_18.pdf 
MT 2008-17   Συγχρονισμός Διεργασιών μέσω Δοσοληψιών   E. Kosmas   Master Thesis
Advisor: P. Faturu (In Greek)
/publications/master_2008_17.pdf 
MT 2008-16   Preference-Aware Publish/Subscribe Delivery with Diversity   M. Drosou   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/master_2008_16.pdf 
MT 2008-15   Efficient Kernel-based Clustering   G. Tzortzis   Master Thesis
Advisor: A. Lykas
/publications/master_2008_15.pdf 
MT 2008-14   Δειγματοληψία με Χρήση Κανονικών Κατανομών και Εφαρμογή σε Καθολική Βελτιστοποίηση   S. Chatzis   Master Thesis
Advisor: I.H. Lagaris (In Greek)
/publications/master_2008_14.pdf 
MT 2008-13   Μελέτη Αλγορίθμων Ελάχιστης Τομής και Εφαρμογή τους σε Προβλήματα Κατάτμησης Εικόνας   Α. Theodoulou   Master Thesis
Advisor: S. Nikolopoulos (In Greek)
/publications/master_2008_13.pdf 
MT 2008-12   Approximate Joins for Relational Data   I. Krommydas   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis
/publications/master_2008_12.pdf 
MT 2008-11   Μια Δομημένη Αρχιτεκτονική για το Σύστημα Χρόνου-Εκτέλεσης του παραλληλοποιητικού Μεταφραστή OMPi   G. Filos   Master Thesis
Advisor: V.V. Dimakopoulos
/publications/master_2008_11.pdf 
MT 2008-10   Ιεραρχικό Μοντέλο Πρόσβασης Αντικειμένων με τη Χρήση Υπηρεσιών Διαδυκτίου   Α. Kosta   Master Thesis
Advisor: G. Manis (In Greek)
/publications/master_2008_10.pdf 
TR 2008-10   Preference-Aware Publish/Subscribe Delivery with Diversity   M. Drosou, K. Stefanidis, E. Pitoura   Technical Report
/publications/tech_rep_2008_10.pdf 
MT 2008-9   Σημασιολογική Αναπροσαρμογή Υπηρεσιοκεντρικών Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού   D. Athanasopoulos   Master Thesis
Advisor: A. Zarras (In Greek)
/publications/master_2008_09.pdf 
TR 2008-9   Preference-Driven Keyword Search in Relational Databases   K. Stefanidis, M. Drosou, E. Pitoura   Technical Report
/publications/tech_rep_2008_09.pdf 
MT 2008-8   Διαχείριση Συμφραζομένων σε Περιβάλλοντα Πανταχού Παρόντος Υπολογισμού.   K. Georgoulas   Master Thesis
Advisor: A. Zarras. In Greek.
/publications/master_2008_08.pdf 
TR 2008-8   Okeanos: Fast and Reliable Stream Storage Through Differential Data Journaling   Α. Hatzieleftheriou and S.V. Anastasiadis   Technical Report
/publications/tr-2008-08.pdf 
MT 2008-7   Ανάπτυξη Ενδιάμεσου Λογισμικού Ενήμερου Περιεχομένου Βασισμένο στην Ασαφή Λογική   E. Georga   Master Thesis
Advisor: D. Fotiadis (In Greek)
/publications/master_2008_07.pdf 
TR 2008-7   Proteus - Scalable Management of Inverted Files for Online Full-Text Search   G. Margaritis and S.V. Anastasiadis   Technical Report
/publications/tech_rep_2008_07.pdf 
MT 2008-6   Αλγόριθμοι Πολυδιανομής Προσανατολισμένοι στα Δεδομένα   Th. Aggelidis   Master Thesis
Advisor: A. Zarras. In Greek.
/publications/master_2008_06.pdf 
TR 2008-6   Theoretical Guarantees for Query Processing of Top-k Queries Over Materialized Views   E. Baikoussi, P. Vassiliadis   Technical Report
/publications/tech_rep_2008_06.pdf 
TR 2008-5   The 1-fixed-endpoint Path Cover Problem is Polynomial on Interval Graphs   K. Asdre and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tech_rep__05.pdf 
MT 2008-5   Αναζήτηση Περιεχομένου σε Αδόμητα Δίκτυα Ομότιμων   V. Fotopoulos   Master Thesis
Advisor: A. Zarras. In Greek
/publications/master__05.pdf 
TR 2008-4   MinFinder v2.0: An improved version of MinFinder   I.G. Tsoulos, I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/tech_rep__04.pdf 
MT 2008-4   Απεικόνιση μη Εμφωλευμένων Βρόχων σε Ενδιάμεση Αναπαράσταση Μεταφραστή Πολυνηματικού Επεξεργαστή Ειδικού Σκοπού   D. Evgenidou.   Master Thesis
Advisor: G. Manis. In Greek
/publications/master__04.pdf 
PD 2008-4   Μπεϋζιανή Ανόρθωση και Ανακατασκευή Εικόνων Υψηλής Ανάλυσης από Άγνωστης Υποβάθμισης Δεδομένα Χαμηλής Ανάλυσης   G. Chantas   PhD Dissertation
Advisor: Ν. Galatsanos
/publications/phd_2008_04.pdf 
TR 2008-3   Life After the EM Algorithm: The Variational Approximation for Bayesian Inference   D. Tzikas, A. Likas and N. Galatsanos   Technical Report
/publications/tech_rep__03.pdf 
MT 2008-3   Δυναμικές Δομές Δεικτοδότησης Κειμένων για Συστήματα Αποθήκευσης Δεδομένων   G. Margaritis.   Master Thesis
Advisor S. Anastasiadis. In Greek
/publications/master__03.pdf 
PD 2008-3   Ανακατασκευή Μοντέλων CAD με Χαρακτηριστικά Βασισμένη στη Μορφολογία του Νέφους Σημείων   V. Stamati   PhD Dissertation
Advisor: I. Fudos
/publications/phd_2008_03.pdf 
TR 2008-2   A Polynomial Solution to the k-Fixed-endpoint Path Cover Problem on Proper Interval Graphs   Katerina Asdre and Stavros D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tech_rep__02.pdf 
MT 2008-2   Σχεδίαση & Μελέτη Δομημένων Διομότιμων Συστημάτων Αποθήκευσης & Διαχείρισης Πολυδιάστατων Δεδομένων   M. Christodoulidou   Master Thesis
Advisor: P. Faturu. In Greek
/publications/master__02.pdf 
PD 2008-2   Αλγόριθμοι και Αποτελέσματα ΝΡ-πληρότητας για Προβλήματα Χρωματισμού και Επικάλυψης με Μονοπάτια σε Τέλεια Γραφήματα   A. Asdre   PhD Dissertation
Advisor: S.D. Nikolopoulos
/publications/phd_2008_2.pdf 
TR 2008-1   Test-Data Compression Based on Variable-to-Variable Huffman Encoding with Codeword Reusability   X. Kavousianos, E. Kalligeros and D. Nikolos   Technical Report
/publications/tech_rep__01.pdf 
MT 2008-1   Αλγόριθμοι Εκπομπής σε Κινητά Κατά Περίπτωση Δίκτυα   S.-D. Agathos   Master Thesis
Advisor: E. Papapetrou. (In Greek)
/publications/master__01.pdf 
PD 2008-1   Ευφυείς Μέθοδοι Διάγνωσης Καρδιαγγειακών Παθήσεων   M. Tsipouras   PhD Dissertation
Advisor: D.I. Fotiadis (In Greek)
/publications/phd_2008_01.pdf 
MT 2007-18   Τεχνικές τοποθέτησης και διασύνδεσης πρότυπων λογικών κυττάρων VLSI κυκλωμάτων   D. Markouzis   Master Thesis
Advisor: I. Fudos (In Greek)
/publications/master__18.pdf 
MT 2007-17   Μέθοδοι Ομαδοποίησης Κειμένων   A. Kalogeratos   Master Thesis
Advisor: A. Lykas. In Greek
/publications/master__17.pdf 
MT 2007-16   Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης για τον Εντοπισμό Μοτίβων σε Συμβολοσειρές   A. Boudigari   Master Thesis
Advisor: Κ. Blekas. In Greek
/publications/master__16.pdf 
MT 2007-15   Διατήρηση Ενημερότητας Βάσεων Δεδομένων σε Αδόμητα Συστήματα Ομότιμων Κόμβων   K. Alexakis   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura (In Greek)
/publications/master__15.pdf 
MT 2007-14   NP-Πλήρη Προβλήματα σε Κλάσεις Τέλειων Γραφημάτων   M.D. Chroni   Master Thesis
Advisor: S. Nikolopoulos (In Greek)
/publications/master__14.pdf 
MT 2007-13   Σχεδίαση και Ανάλυση Ατομικών Αντικειμένων   N. Kallimanis   Master Thesis
Advisor: P. Faturu (In Greek)
/publications/master__13.pdf 
MT 2007-12   Αλγοριθμικά Θέματα Αστάθειας Ετερογενών Δικτύων   M.G. Chroni   Master Thesis
Advisor: S. Nikolopoulos (In Greek)
/publications/master__12.dvi.pdf 
MT 2007-11   Υπέρθεση Εικόνων με Μικτές Κατανομές   D. Gerogiannis   Master Thesis
Advisor: Ch. Nikou (In Greek
/publications/master__11.pdf 
MT 2007-10   Συνεχής Υπολογισμός Γενικευμένων Skyline Ερωτημάτων σε Κατανεμημένα Συστήματα   A.Fotiadou   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura. In Greek.
/publications/master__10.pdf 
TR 2007-10   Reducing the Application Time of Test Set Embedding by Using Dual-State Skip LFSRs   V. Tenentes, X. Kavousianos and E. Kalligeros   Technical Report
/publications/tech_rep__10.pdf 
TR 2007-9   The 2-terminal-set Path Cover Problem and its Polynomial Solution on Cographs   K. Asdre and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tech_rep__09.pdf 
MT 2007-9   Πολιτικές Ρύθμισης της Διαχείρισης της Ενημέρωσης Αποθηκών Δεδομένων   A. Karagagiannis.   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis.
/publications/master__09.pdf 
TR 2007-8   Distributed Approximate XPath Processing   G. Koloniari and E. Pitoura   Technical Report
/publications/tech_rep__08.pdf 
MT 2007-8   Cooperative XPath Caching   K. Lillis   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/master__08.ps 
TR 2007-7   Curve Clustering with Spatial Constraints for analysis of spatiotemporal data   K. Blekas, C. Nikou, N. Galatsanos, N.V. Tsekos   Technical Report
/publications/tech_rep__07.pdf 
MT 2007-7   Σχεδιαστικά Πρότυπα για Βάσεις Δεδομένων   E. Stathopoulou   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis. In Greek.
/publications/master__07.pdf 
MT 2007-6   Μικτά Μοντέλα Π-σιγμοειδών Κατανομών   A. Alivanoglou   Master Thesis
Advisor: Α. Lykas. In Greek.
/publications/master__06.pdf 
TR 2007-6   Colinear Coloring and Colinear Graphs   K. Ioannidou and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tech_rep_2007_06.pdf 
TR 2007-5   An O(nm)-time Certifying Algorithm for Recognizing HHD-free Graphs.   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2007-05.pdf 
MT 2007-5   Σχεδίαση Γραμμικών Ολισθητών με Επιλεκτική Ανάδραση.   V. Tenentes   Master Thesis
Advisor: Ch. Kavousianos. In Greek
/publications/mt-2007-5.pdf 
TR 2007-4   Timing Error Detection and Correction in Pipelines Constructed of Scan Flip-Flops   A. Floros, Y. Tsiatouhas and Ch. Kavousianos   Technical Report
/publications/tr-04-2007.pdf 
MT 2007-4   Τεχνικές αναζήτησης σε δίκτυα ομότιμων: πλεονάζοντα μυνήματα   S. Margariti   Master Thesis
Advisor: V. Dimakopoulos. In Greek
/publications/thesis_margariti.pdf 
TR 2007-3   Split-Merge Incremental Learning (SMILE) of Mixture Models   K. Blekas and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/view.pdf 
MT 2007-3   Replication of XML Documents Using Replication Routing Indexes in Unstructured p2p Systems.   P. Skyvalidas   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura
/publications/skyvalidas_thesis.pdf 
TR 2007-2     P. Fatourou, N.D. Kallimanis   Technical Report
/publications/tr-2007-02.pdf 
MT 2007-2   Ιεραρχίες κόμβων δομημένες σε δακτύλιο για P2P συστήματα βασισμένα σε RDF σχήματα.   N. Kremmidas   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura. In Greek
/publications/mt.2007-02.pdf 
TR 2007-1   On Relaxing Contextual Preference Queries   K. Stefanidis, E. Pitoura and P. Vassiliadis   Technical Report
/publications/tr-2007-1.pdf 
MT 2007-1   Δρομολόγηση σε ασύρματα κινητά δίκτυα για την εξυπηρέτηση ερωτήσεων σε βάσεις δεδομένων.   E. Rova   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis. In Greek
/publications/mt.2007-01.pdf 
MT 2006-17   Στατιστικές μέθοδοι ανάκτησης εικόνας με βάση το περιεχόμενο   G. Sfikas   Master Thesis
N. Galatsanos. In Greek
/publications/mt-2006-17.pdf 
MT 2006-16   A Customizable Middleware Framework for Accesing Mobile Sensors   Z. Plitsis   Master Thesis
Advisor: I. Fudos
/publications/msc_zplitsis.pdf 
MT 2006-15   Υλοποίηση Συνταντικού Αναλυτή γιατον Παραλληλοποιητικό Μεταφραστή OMPi   S. Melissovas   Master Thesis
"Advisor: V. Dimakopoulos, In Greek"
/publications/melissovas thesis 10-06.pdf 
MT 2006-14   Πειραματική Μελέτη Αλγορίθμων Χρωματισμού σε Τέλεια Γραφήματα   Sevasti Galani   Master Thesis
"Advisor: S. Nikolopoulos, In Greek"
/publications/mt-2006-14.pdf 
MT 2006-13   Order-Aware ETL Workflows   Vasiliki Tziovara   Master Thesis
Advisor: P. Vasiliadis
/publications/cr_ps.pdf 
MT 2006-12   Συμπίεση Java Bytecode   Dimitrios Saugos   Master Thesis
Advisor:G. Manis. In Greek
/publications/thesis.pdf 
MT 2006-11   Query-Driven Overlay Network Contruction Using Histograms   T. Tsotsos   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura.
/publications/msc_tsotsos.pdf 
MT 2006-10   Δημιουργία Αντιγράφων σε Δίκτυα AD-HOC   I. Zeliou   Master Thesis
Advisor: V. Dimakopoulos. In Greek.
/publications/thesis.pdf 
TR 2006-10   A Linear-time Algorithm for the k-Fixed-endpoint Path Cover Problem on Cographs   K. Asdre and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tech_rep__10.pdf 
MT 2006-9   Αποδοτική Κατανομή Ροών Εργασίας Υπηρεσιών Διαδικτύου   Κ. Stamkopoulos   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura & P. Vassiliadis
/publications/master.pdf 
TR 2006-9   Detecting stability in Heterogeneous networks with protocol compositions   D. Koukopoulos, S.D. Nikolopoulos, L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2006-09.pdf 
MT 2006-8   Σύντηξη Χαρακτηριστικών Ιατριών Εικόνων σε πολλά Επίπεδα με βάση τις Περιοχές   A. Fotiou   Master Thesis
"Advisor: D. Fotiadis, In Greek."
/publications/msc_af.pdf 
TR 2006-8   Overlay Networks and Query Processing: A Survey   Georgia Koloniari, Nikos Kremmidas, Kostas Lillis Panos Skyvalidas and Evaggelia Pitoura   Technical Report
/publications/tr-2006-08.pdf 
TR 2006-7   NP-completeness Results for some Problems on Subclasses of Bipartite and Chordal Graphs   K. Asdre and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-07-2006.pdf 
MT 2006-7   Ανάλυση Γονιδιακής Έκφρασης με Bayesian Δίκτυα   G. Rigas   Master Thesis
Advisor: D. Fotiadis. In Greek.
/publications/sample_phd.pdf 
MT 2006-6   Τρισδιάστατη Απεικόνιση του Αρτηριακού Δέντρου της Καρδιάς από Εικόνες CT Αγγειογραφίας   I. Karamitsios   Master Thesis
Advisor: D. Fotiadis. In Greek.
/publications/msc_karamitsios.pdf 
TR 2006-6   Adding Context to Preference   K. Stefanidis, E. Pitoura and P. Vasiliadis   Technical Report
/publications/tr-2006-06.pdf 
TR 2006-5   The Harmonious Coloring Problem is NP-complete for Interval and Permutation Graphs   K. Asdre, K. Ioannidou and S. D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/harmonious.pdf 
MT 2006-5   Ανάλυση Βάδισης με Χρήση Δεδομένων Ηλεκτρογωνιομέτρων   S. Avgoustatou   Master Thesis
Advisor: D. Fotiadis. In Greek
/publications/master s. avgoustatou.pdf 
MT 2006-4   Επεξεργασία Ερωτήσεων σε Ad-Hoc Δίκτυα Ομότιμων Πρακτόρων   Ν. Folinas   Master Thesis
Advisor: P. Vassiliadis. In Greek.
/publications/thesis_folinas_nikolaos_2006.ps 
TR 2006-4   Modeling and storing Context-Aware Preferences   K. Stefanidis, E. Pitoura and P. Vasiliadis   Technical Report
/publications/tr_stefanidis.pdf 
TR 2006-3   A Global Optimization Approach to Neural Network Training   C. Voglis and I.E. Lagaris   Technical Report
empty 
MT 2006-3   Παροχή υπηρεσιών πραγματικού χρόνου σε κρίσιμα περιβάλλοντα κινητού υπολογισμού.   F. Papadopoulos   Master Thesis
Advisor: A. Zarras. In Greek
/publications/master-papadopoulos.pdf 
MT 2006-2   A Platform for 3D Reconstruction from 2D Snapshots   Ch. Kalogirou   Master Thesis
Advisor: I. Fudos.
/publications/thesis - harry kalogirou.pdf 
TR 2006-2   Incremental training of Markov mixture models   A. Kakoliris and Blekas   Technical Report
/publications/tr2006-2pdf.pdf 
PD 2006-2   "Καθολική ελαχιστοποίηση: Μέθοδοι, λογισμικό και εφαρμογές"   I. Tsoulos   PhD Dissertation
"Advisor: Ι.Η. Lagaris, In Greek"
/publications/tsoulos_phd.pdf 
MT 2006-1   Ανάλυση Ακολουθιακών Δεδομένων με τη χρήση Μοντέλων Markov   A. Kakolyris   Master Thesis
Advisor: K. Blekas. In Greek.
/publications/master_ak.pdf 
TR 2006-1   Creating and maintaining replicas in unstructured peer-to-peer systems   E. Leontiadis, V.V. Dimakopoulos and E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr2006-1.pdf 
PD 2006-1   Στατιστικές και Νευρωνικές Μέθοδοι για Προβλήματα Μηχανικής Μάθησης.   K. Konstantinopoulos   PhD Dissertation
Advisor: A. Likas. In Greek
/publications/pd.2006-01.pdf 
TR 2005-30   Adaptive workload-aware clustering of XML Peers   G. Koloniari and E. Pitoura   Technical Report
empty 
TR 2005-29   Genetically controlled random search: a global optimization method for continuous multidimensional functions   I.G. Tsoulos, I.H. Lagaris   Technical Report
/publications/tr-29-2005.pdf 
TR 2005-28   GenAnneal: Genetically modified simulated annealing   I.G. Tsoulos, I.H. Lagaris   Technical Report
/publications/tr-28-2005.pdf 
TR 2005-27   A Novel Huffman Based Compression Method for IP Cores   X. Kavousianos, E. Kalligeros and D. Nikolos   Technical Report
/publications/tr-27-2005.pdf 
TR 2005-26   An Efficient Test Set Embedding Scheme with Reduced Test Data Storage and Test Sequence Length Requirements for Scan-based Testing   D. Kaseridis, E. Kalligeros, X. Kavousianos and D. Nikolos   Technical Report
/publications/tr-26-2005.pdf 
TR 2005-25   P-tree Structures and Event Horizon: Efficient Event-Set Implementations   Κ. Asdre and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-25-2005.pdf 
TR 2005-24   Bayesian Gaussian Mixture Learning Based on Variational Component Splitting   C. Constantinopoulos and A. Likas   Technical Report
empty 
TR 2005-23   A Kalman Filter based Methodology for EEG Spike Enhancement   V.P. Oikonomou, A.T. Tzallas, D.I. Fotiadis   Technical Report
empty 
TR 2005-22   A Framework for fuzzy expert system creation-application to arrhythmic beat classification   M.G. Tsipouras, C. Voglis, D.I. Fotiadis and I.H. Lagaris   Technical Report
empty 
TR 2005-21   Data Mining Based Approach for the EEG Transient Event Detection and Classification   T.P. Exarchos, A.T. Tzallas, D.I. Fotiadis, S. Konitsiotis and S. Giannopoulos   Technical Report
empty 
TR 2005-20   Sequence-based Protein Structure Prediction using a Reduced State-space Hidden Markov Model   C. Lampros, C. Papaloukas, Y. Goletsis, D.I. Fotiadis   Technical Report
empty 
TR 2005-19   Guided ultrasound wave propagation in intact and healing long bones   V.C. Protopappas, D.I. Fotiadis and K.N. Malizos   Technical Report
empty 
TR 2005-18   GDF: A tool for function estimation through grammatical evolution   Ι.G. Tsoulos, D. Gavrilis, E. Dermatas   Technical Report
/publications/gdf.ps 
TR 2005-17   MinFinder: Locating all the local minima of function   Ι.G. Tsoulos, I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/minfinder.ps 
TR 2005-16   A Comparison of Stop-And-Wait and Go-Back-N ARQ Schemes for IEEE 802.11e Wireless Infrared Networks.   E.G. Varthis, D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-2005-16.pdf 
TR 2005-15   Emotional Understanding Using a Wearable Multisensorial Platform   C.D. Katsis, G. Ganiatsas, N.Katersidis and D.I. Fotiadis   Technical Report
empty 
TR 2005-14   An Automated Method for the Classification   A.T. Tzallas, P.S. Karvellis, C.D. Katsis, D.I. Fotiadis, S. Konitsiotis and S. Giannopoulos   Technical Report
empty 
TR 2005-13   An Incremental Approach to Hierarchical Training of Classification Mixture Models   C. Constantinopoulos and A. Likas   Technical Report
empty 
TR 2005-12   Bayesian Feature and Model Selection for Gaussian Mixture Models   C. Constantinopoulos, M.K. Titsias and A. Likas   Technical Report
empty 
TR 2005-11   ECG Diagnosis using Decision Support Systems   Th.P. Exarchos, C. Papaloukas, M.G. Tsipouras, Y. Goletsis, D.I. Fotiadis, L.K. Michalis   Technical Report
empty 
TR 2005-10   On the number of spanning trees of $K_n^m pm G$ graphs   S.D. Nikolopoulos and C. Papadopoulos   Technical Report
/publications/tr-2005-10.pdf 
TR 2005-9   Newtonian Clustering: An Approach based on Molecular Dynamics and Global Optimization   Κ. Blekas and I.Ε. Lagaris   Technical Report
/publications/tr2005_09_newtonianclustering.pdf 
TR 2005-8   A Data Mining based Approach for the EEG Transient Event Detection and Classification   T.P. Exarchos, A.T. Tzallas, D.I. Fotiadis, S. Konitsiotis and S. Giannopoulos   Technical Report
empty 
TR 2005-7   Recognizing HHDS-free Graphs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-07-2005.pdf 
TR 2005-5   A Generalized Model for the IEEE 802.11e EDCF Access Scheme under High Traffic Conditions   Ε.G. Varthis, D.I. Fotiadis   Technical Report
empty 
TR 2005-4   On the Design of a Negative Voltage Conversion Circuit   Y.E. Tsiatouhas   Technical Report
/publications/tr-2005-4.pdf 
MT 2005-4   Context Aware Preferences for Database Systems   K. Stefanidis   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura.
/publications/masterthesis_kstef.pdf 
TR 2005-3   Computational Analysis of Proteins   Ch. Lampros, D.I. Fotiadis, Y. Goletsis and C. Papaloukas   Technical Report
empty 
MT 2005-3   Ομαδοποίηση Δεδομένων Υψηλής Διάστασης   S. K. Poursalidis   Master Thesis
Advisor: A. Lykas. In Greek.
/publications/msc_poursalidis.pdf 
TR 2005-2   Mixture Model based MAP Motif Discovering   K. Blekas   Technical Report
/publications/tr-2005-2.pdf 
MT 2005-2   Επιλογή της Καλύτερης Σύνθετης Υπηρεσίας Διαδικτύου   M. Papafoti   Master Thesis
Advisor: E. Pitoura. In Greek.
/publications/master-papafoti.pdf 
TR 2005-1   Phase Response Characteristics of Sinoatrial Node Cells   D.G. Tsalikakis, H.G. Zhang, D.I. Fotiadis, G.P. Kremydas and L.K. Michalis   Technical Report
empty 
MT 2005-1   Σχεδίαση και ανάπτυξη Ενδιάμεσου Λογισμικού Ενήμερου Περιεχομένου για Κινητές Συσκευές   A. Kontogiorgis   Master Thesis
Advisor: A. Zarras. In Greek.
/publications/msc_thesis_ak.pdf 
PD 2005-1   Αλγόριθμοι σε Κατηγορίες Τέλειων Γραφημάτων   C. Papadopoulos   PhD Dissertation
Advisor: S. Nikolopoulos. In Greek.
/publications/phd 2005 - 1.pdf 
TR 2004-24   An Ultrasound Wearable System for the Monitoring and Acceleration of Fracture Healing in Long Bones   V.C. Protopappas, D. Baga, D.I. Fotiadis, A. Likas, A.A. Papachristos and K.N. Malizos   Technical Report
empty 
TR 2004-23   Wearable Devices in Healthcare   C. Glaros and D.I. Fotiadis   Technical Report
empty 
TR 2004-22   Automated EMG Decomposition and MUAP Classification   C.D. Katsis, Y. Goletsis, A. Likas, D.I. Fotiadis and I. Sarmas   Technical Report
empty 
TR 2004-21   A Method for 3-D Reconstruction of Coronary Arteries Using Biplane Angiography and Intravascular Ultrasound Images   Ch.V. Bourantas, I.C. Kourtis, M.E. Plissiti, D.I. Fotiadis, Ch.S. Katsouras, M.I. Papafaklis and L.K. Michalis   Technical Report
empty 
TR 2004-19   Context in Databases   E. Pitoura, K. Stefanidis and A. B. Zaslavsky   Technical Report
/publications/tr04-19.pdf 
TR 2004-18   On the Biconnected and Strongly Connected Components of the Complement of Graphs   S. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2004-18.ps 
TR 2004-17   An Approach to Geometric Constraint Solving for CAD Representations   I. Fudos, V. Stamati and A. Protopsaltou   Technical Report
/publications/survey-gc.pdf 
TR 2004-16   Recognizing HHD-free and Welsh-Powel Opposition Graphs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2004-16.pdf 
TR 2004-15   CAD/CAM Methods for Reverse Engineering: A Case study of Reengineering Jewellery   V. Stamati and I. Fudos   Technical Report
/publications/tr-2004-14.pdf 
TR 2004-14   On Constructing Workload Aware Small-Worlds in Peer-to-Peer Systems (extended version)   Y. Petrakis, G. Koloniari, T. Tsotsos and E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr-2004-14.pdf 
TR 2004-13   Solving Differential Equations with Grammatical Evolution   I.G. Tsoulos, I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/dewge.pdf 
TR 2004-12   "Stochastic Methods for Joint Registration, Restoration, and Interpolation of Multiple Under Sampled Images"   N.A. Woods, N.P. Galatsanos and A.K. Katsaggelos   Technical Report
/publications/tr-2004-12.pdf 
TR 2004-11   A Bayesian Approach for Feature and Model Selection in Mixture-Based Clustering   C. Constantinopoulos, M.K. Titsias, A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2004-11.pdf 
TR 2004-10   BOXCQP: An Algorithm for Bound Constrained Convex Quadratic Problems   C. Voglis and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/boxcqp.pdf 
TR 2004-9   Counting Spanning Trees in Graphs Using Modular Decomposition   S.D. Nikolopoulos, L. Palios, Ch. Papadopoulos   Technical Report
/publications/tr-2004-09.pdf 
TR 2004-8   A Rectangular Trust Region Dogleg Approach for Unconstrained and Bound Constrained Nonlinear Optimization   C. Voglis, I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/dogbox.ps 
TR 2004-7   Stopping Rules for Box-Constrained Stochastic Global Optimization   I.E. Lagaris and I.G. Tsoulos   Technical Report
/publications/stopping.ps 
TR 2004-6   Mixture Model Analysis of DNA Microarray Images   K. Blekas, N.P. Galatsanos, A. Likas and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/tr-2004-06.pdf 
TR 2004-5   Neural Splines: Exploiting Parallelism for Function Approximation Using Modular Neural Networks   I.G. Tsoulos, I.E. Lagaris and A. Likas   Technical Report
/publications/neural_splines.pdf 
TR 2004-4   "Gradient-Controlled, Typical-Distance Clustering for Global Optimization"   I.G. Tsoulos and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/jgon.ps 
TR 2004-3   A Parametric Feature-based CAD System for Reproducing Traditional Pierced Jewellery   V. Stamati and I. Fudos   Technical Report
/publications/bcad-fudos.pdf 
TR 2004-2   A Spatially-Constrained Mixture Model for Image Segmentation   K. Blekas, A. Likas, N.P. Galatsanos and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/tnnpaper.pdf 
TR 2004-1   Minimal Separators and Perfect Matching in P4-sparse Graphs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2004-01.ps 
TR 2003-12   Panmin User Manual   F.V. Theos, I. E. Lagaris, D.G. Papageorgiou   Technical Report
/publications/panmin_manual.pdf 
TR 2003-11   Efficient Parallel Recognition of Cographs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2003-11.pdf 
TR 2003-10   PANMIN: Sequential and Parallel Global Optimization Procedures with a variety of options for the Local Search Strategy   F.V. Theos, I.E. Lagaris, D.G. Papageorgiou   Technical Report
/publications/panmin.pdf 
TR 2003-9   A Peer-to-Peer Approach to Resource Discovery in Mulit-Agent Systems (extended version)   V.V. Dimakopoulos and E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr-2003-09.pdf 
TR 2003-8   A variational approach for bayesian blind image deconvolution   A. Likas and N.P. Galatsanos   Technical Report
/publications/tr-2003-08.pdf 
TR 2003-7   Recognizing Bipolarizable and P4-simplicial Graphs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2003-07.pdf 
TR 2003-6   Hysteresis modeling of Gd-films and AFC-thin film recording media   A. Ktena, D.I. Fotiadis, A. Berger and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2003-06.pdf 
TR 2003-5   Finite Element Modelling of Ultrasound Propagation in Long Bones during Fracture Healing   I.C. Kourtis, V.C. Protopappas, L.C. Kourtis, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2003-05.pdf 
TR 2003-4   MERLIN a versatile optimization environment applied to the design of metallic alloys and intermetallic compounds   D.G. Papageorgiou, I.E. Lagaris, N.I. Papanicolaou, G.Petsos and H.M. Polatoglou   Technical Report
/publications/merlintool.pdf 
TR 2003-3   Three Dimensional Coronary Artery Reconstruction Using Fusion of Intravascular Ultrasound and Biplane Angiography   C. Bourantas, D.I. Fotiadis, I.C. Kourtis, L.K. Michalis and M. Plissiti   Technical Report
/publications/tr-2003-03.pdf 
TR 2003-2   Magnetic Materials in Medical Technology: Physical Principles and Applications   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2003-02.pdf 
TR 2003-1   Hysterisis modeling in materials and systems   A. Ktena, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2003-01.pdf 
TR 2002-29   Bloom-Based Filters for Hierarchical Data   G. Koloniari and E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr-2002-29.pdf 
TR 2002-28   All-port Total Exchange in Cartesian Product Networks   V.V. Dimakopoulos   Technical Report
/publications/tr-2002-28.pdf 
TR 2002-27   An Optimal Parallel Co-connectivity Algorithm   Ka Wong Chong, S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2002-27.pdf 
TR 2002-26   A Boosting Approach to Clustering   D. Frossyniotis, A. Likas and A. Stafylopatis   Technical Report
/publications/tr-2002-26.pdf 
TR 2002-25   Modeling hysteresis curves of magnetic and magnetostrictive materials   A. Ktena, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2002-25.pdf 
TR 2002-24   Counting Spanning Trees in Graphs   S.D. Nikolopoulos and C. Papadopoulos   Technical Report
/publications/tr-2002-24.pdf 
TR 2002-23   Multi-class protein sequence classification using neural networks   K. Blekas, D.I. Fotiadis and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2002-23.pdf 
TR 2002-22   Quantitative Validation of an Automatic Segmentation Method for Identification of the Regions of Interest in Intravascular Ultrasound Images   C.V. Bourantas, D.I. Fotiadis, L.K. Michalis, M.E. Plissiti, V. Protopappas, G.V. Mpozios, C.K. Katsouras and I.C. Kourtis   Technical Report
/publications/tr-2002-22.pdf 
TR 2002-21   Arrhythmia Classification Using the RR-Interval Duration Signal   M.G. Tsipouras, D.I. Fotiadis, D.Sideris   Technical Report
empty 
TR 2002-20   Characterization of Clustered Microcalcifications in Digitized Mammograms using Neural Networks and Support Vector Machines   A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2002-20.pdf 
TR 2002-19   Automatic Arrhythmia Detection Based on Time and Time-Frequency Analysis of Heart Rate Variability   M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-2002-19.pdf 
TR 2002-18   Scattering of a Spherical Acoustic Field from an Eccentric Spheroidal Structure Simulation the Kidney-stone System   K.A. Anagnostopoulos, S. Mavratzas, A. Charalambopoulos and D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-2002-18.pdf 
TR 2002-17   Automated Methods for Ischemia Detection in Long Duration ECGs   C. Papaloukas, D.I. Fotiadis, A. Likas and L.K. Michalis   Technical Report
/publications/tr-2002-17.pdf 
TR 2002-16   Scattering of Electromagnetic Spherical Waves by a Buried Spheroidal Perfect Conductor   K.A. Anagnostopoulos, A. Charalambopoulos and D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-2002-16.pdf 
TR 2002-15   Hole and Antihole Detection in Graphs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2002-15.pdf 
TR 2002-14   Characterizing the Semantic and Temporal coherency of Broadcast-Based Data Dissemination (extended version).   E. Pitoura, P. K. Chrysanthis and K. Ramamritham   Technical Report
empty 
TR 2002-13   Modelling the Hyperelasticity of Magnetic Field Sensitive Gels   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2002-13.pdf 
TR 2002-12   An Intelligent Method for the Prognosis of Femoral Head Osteonecrosis   A.E. Bassounas, D.I. Fotiadis and K.N. Malizos   Technical Report
/publications/tr-2002-12.pdf 
TR 2002-11   Multiversion Broadcast: Extended Version   E. Pitoura and P. K. Chrysanthis   Technical Report
empty 
TR 2002-10   Solving Differential Equations with Neural Networks: Implementation on a DSP Platform   K. Valasoulis, D.I. Fotiadis, I..E. Lagaris and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2002-10.pdf 
TR 2002-9   The Number of Spanning Trees in Quasi-threshold Graphs   S.D. Nikolopoulos and Ch. Papadopoulos   Technical Report
/publications/tr-2002-09.pdf 
TR 2002-8   Identification of 1D and 2D Preisach models for ferromagnets and shape memory alloys   A. Ktena, D.I. Fotiadis, P.D. Spanos, A. Berger and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2002-08.pdf 
TR 2002-7   A theoretical study of the hyperelasticity of electro-gels   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2002-07.pdf 
TR 2002-6   On the Recognition of P4-comparability Graphs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2002-06.pdf 
TR 2002-5   Arrhythmia Detection with Time and Time-Frequency Analysis of Heart Rate Variability   M.G. Tsipouras, D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-2002-05.pdf 
TR 2002-4   Parallel Algorithms for Recognizing P5-free and P5-free Weakly Triangulated Graphs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2002-04.pdf 
TR 2002-3   Parallel Algorithms for Hamiltonian Problems on Quasi-threshold Graphs   S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-2002-03.pdf 
TR 2002-2   Location Mechanisms for Distributed-Directory Open Agent Systems   V.V. Dimakopoulos and E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr-2002-02.pdf 
TR 2002-1   Greedy mixture learning for multiple motif discovery in biological sequences   K. Blekas, D.I. Fotiadis and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2002-01.pdf 
TR 2001-34   On Hamiltonian Quasi-threshold Graphs   S. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-2001-34.pdf 
TR 2001-33   IVUS Image Automatic Segmentation Using a Hopfield Neural Network and 3D Reconstruction of Stenotic Arterial Segments   M.E. Plissiti, D.I. Fotiadis and L.K. Michalis   Technical Report
/publications/tr-2001-33.pdf 
TR 2001-32   A Co-connectivity Algorithm with Application to the Parallel Recognition of Weakly Triangulated Graphs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2001-32.pdf 
TR 2001-31   A Divide-and-Conquer Method for Multi-Net Classifiers   D.S. Frosyniotis, A. Stafylopatis, A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2001-31.pdf 
TR 2001-30   The Finite Element Method in the Quantification of the Loading Situation in the Human Femur   V.A. Papathanasopoulou, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2001-30.pdf 
TR 2001-29   Time and Time-Frequency Methods in the Analysis of Heart Rate Variability   M.G. Tsipouras and D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-2001-29.pdf 
TR 2001-28   A Bayesian Regularization Method for the Probabilistic RBF Network   C. Constantinopoulos, M. Titsias, A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2001-28.pdf 
TR 2001-27   Human Head Interaction With Mobile Phones: The Spheroidal Head Model   D. Kourounis, A. Charalambopoulos and D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-2001-27.pdf 
TR 2001-26   Electromagnetic Detection of Buried Spheroidal Objects   C.A. Anagnostopoulos, A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-2001-26.pdf 
TR 2001-25   Mixture of Experts Classification Using a Hierarchical Mixture Model   M.K. Titsias and A.Likas   Technical Report
/publications/tr-2001-25.pdf 
TR 2001-24   An identification method for vector Preisach-type models of hysteresis   A. Ktena, D.I. Fotiadis, P.D. Spanos and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2001-24.pdf 
TR 2001-23   Verification of Partitions of 2d and 3d Objects   L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2001-23.pdf 
TR 2001-22   A finite element analysis of intact and implanted femur behaviour during routine activities   V.A. Papathanassopoulou, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2001-22.pdf 
TR 2001-21   An automatic microcalcification detection system based on a hybrid neural network classifier   A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2001-21.pdf 
TR 2001-20   Parallel Algorithms for P4-comparability Graphs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2001-20.pdf 
TR 2001-19   EPIRUS-NET: A Wireless Health Telematics Network in Greece   N.A. Goulas, D.G. Nanou, D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-2001-19.pdf 
TR 2001-18   Intact and Implanted Femur Behaviour During Walking and Jogging   V.A. Papathnasopoulou, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2001-18.pdf 
TR 2001-17   XMedIA Communication System: An XML driven Medical Image Processing and Archiving Environment   G.C. Sakellaris, D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-2001-17.pdf 
TR 2001-16   The Smart Autonomous Storage (SmAS) Prototype   V.V. Dimakopoulos, A. Kinalis, E. Pitoura   Technical Report
empty 
TR 2001-15   Application Programming in SmAS   V.V. Dimakopoulos, S. Mastrogiannakis, E. Pitoura   Technical Report
empty 
TR 2001-14   Evaluation of femoral head necrosis using volumetric method based on MRI   A. Bassounas, D.I. Fotiadis, K.N. Malizos MD   Technical Report
/publications/tr-2001-14.pdf 
TR 2001-13   An Intelligent System for the Early Diagnosis of Coronary Artery Disease   D. Frossyniotis, S. Vrettos, D. Vogiatzis & A. Stafylopatis, C. Constantinopoulos, D.I. Fotiadis, & A. Likas G. Potamias, A. Naka, Th. Tzimas & L.K. Michalis   Technical Report
/publications/tr-2001-13.pdf 
TR 2001-12   Hydrodynamics of Magnetic Drug Targeting   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and L.K. Michalis   Technical Report
/publications/tr-2001-12.pdf 
TR 2001-11   A hybrid neural network method for microcalcification cluster detection in mammography   A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2001-11.pdf 
TR 2001-10   A neural network methodology for ischaemia detection in long duration electrocardiograms   C. Papaloukas, D.I. Fotiadis, A. Likas and L.K. Michalis   Technical Report
/publications/tr-2001-10.pdf 
TR 2001-9   An ischemia detection method based on artificial neural networks   C. Papaloukas, D.I. Fotiadis, A. Likas and L.K. Michalis   Technical Report
/publications/tr-2001-09.pdf 
TR 2001-8   Class Conditional Density Estimation using Mixtures with Constrained Component Sharing   M.K. Titsias and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2001-08.pdf 
TR 2001-7   Estimation of the Concrete Characteristics Using Pattern Recognition Methods   M.K. Titsias, D.I. Fotiadis and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2001-07.pdf 
TR 2001-6   An Identification Schema for a Generalized Preisach Model   A. Ktena, D.I. Fotiadis, C.V. Massalas and P.D. Spanos   Technical Report
/publications/tr-2001-06.pdf 
TR 2001-5   The global k-means clustering algorithm   A. Likas, N. Vlassis, J.J. Verbeek   Technical Report
/publications/tr-2001-05.pdf 
TR 2001-4   Study of the Dynamic Characteristics During Callus Formation   G. Foutsitzi, A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2001-04.pdf 
TR 2001-3   Forbidden States and the Three-Body Bound State Collapse   G. Pantis, I.E. Lagaris and S.A. Sofianos   Technical Report
/publications/tr-2001-03.pdf 
TR 2001-2   The Probabilistic RBF network with constrained kernel sharing   M. Titsias and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2001-02.pdf 
TR 2001-1   A Poroelastic Bone Model for Surface Remodeling   V.A. Papathanasopoulou, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2001-01.pdf 
MT 2001-1   Τμηματικά Νευρωνικά Δίκτυα για Προσαρμογή Δεδομένων   I. Tsoulos   Master Thesis
Advisor: I. Lagaris. In Greek.
/publications/tsoulos-msc.pdf 
TR 2000-23   Recognition and Orientation Algorithms for P4-comparability Graphs   S.D. Nikolopoulos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2000-23.pdf 
TR 2000-22   A Linear-Time Algorithm for Computing the Optimal Bridge Connecting Two Disjoint Convex Polygons   L. Palios   Technical Report
/publications/tr-2000-22.pdf 
TR 2000-21   Use of a novel rule-based expert system in the detection of changes in the ST segment and the T wave in long duration ECGs   C. Papaloukas, D.I. Fotiadis, A. Likas, C. Stroumbis, L.K. Michalis   Technical Report
/publications/tr-2000-21.pdf 
TR 2000-20   A greedy-EM algorithm for Gaussian mixture learning   N. Vlassis, A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2000-20.pdf 
TR 2000-19   Scattering of a Point Generated Field by Kidney Stones   A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2000-19.pdf 
TR 2000-18   A Dynamic Finite Element Model of the Human Femur During Walking and Jogging   V.A. Papathanasopoulou, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2000-18.pdf 
TR 2000-17   A Classification Schema for Osteonecrosis Based on MRI Quantitative Measurements   A. Bassounas, D.I.Fotiadis and K.N. Malizos   Technical Report
/publications/tr-2000-17.pdf 
TR 2000-16   A Poroelastic Bone Model for Internal Remodeling   V.A.Papathanasopoulou, D.I.Fotiadis, G.Foutsitzi and C.V.Massalas   Technical Report
/publications/tr-2000-16.pdf 
TR 2000-15   Routing and Path Coloring in Rings: NP-completeness   Ch. Nomikos   Technical Report
/publications/tr-2000-15.pdf 
TR 2000-14   An EM-VDM algorithm for Gaussian mixtures with unknown number of components   N. Vlassis, A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2000-14.pdf 
TR 2000-13   A Knowledge-Based Technique for Automated Detection of Ischemic Episodes in Long Duration ECGs   C. Papaloukas, D.I. Fotiadis, A. Likas, A.P. Liavas, L.K. Michalis   Technical Report
/publications/tr-2000-13.pdf 
TR 2000-12   Shared Kernel Models for Class Conditional Density Estimation   M. Titsias and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2000-12.pdf 
TR 2000-11   Multivariate Gaussian Mixture Modeling with Unknown Number of Components   N. Vlassis, A. Likas and B. Kršse   Technical Report
/publications/tr-2000-11.pdf 
TR 2000-10   Elastic Stability of Silicone Ferrofluid Internal Tamponade (SFIT) in Retinal Detachment Surgery   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2000-10.pdf 
TR 2000-9   A Probabilistic RBF Network for Classification   M. Titsias and A. Likas   Technical Report
/publications/tr-2000-09.pdf 
TR 2000-8   Study of the Dynamic Characteristics of the Spheroidal Hollow Cavity   A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis, C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2000-08.pdf 
TR 2000-7   The Human Head Neck System: A Review of Modelling Approaches   A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis, C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2000-07.pdf 
TR 2000-6   A Robust Knowledge-Based Technique for Ischemia Detection in Noisy ECGs   C. Papaloukas, D.I. Fotiadis, A. Likas, A.P. Liavas and L.K. Michalis   Technical Report
/publications/tr-2000-06.pdf 
TR 2000-5   Two-Dimensional Preisach Models   A. Ktena, D.I. Fotiadis, C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2000-05.pdf 
TR 2000-4   Wave Propagation in Human Long Bones of Arbitrary Cross Section with a Cavity Filled with an Incompressible Viscous Fluid   D.I. Fotiadis, G. Foutsitzi, C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2000-04.pdf 
TR 2000-3   Use of Preisach Models to Study Hysteresis   A. Ktena, D.I. Fotiadis, C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-2000-03.pdf 
TR 2000-2   SMAS: The Smart Autonomous Storage Approach to Network Attached Disks   V.V. Dimakopoulos, A. Kinalis, E. Pitoura and I. Tsoulos   Technical Report
/publications/tr-2000-02.pdf 
TR 2000-1   Optimal multiport total exchange in multidimensional networks   V.V. Dimakopoulos   Technical Report
empty 
TR 1999-34   Linear-time Algorithms for Tree Partitions with Small Cutsize   L. Palios   Technical Report
/publications/tr-1999-34.pdf 
TR 1999-33   Reaching the Kernel of an Unknown Polygon Fast   L. Palios   Technical Report
/publications/tr-1999-33.pdf 
TR 1999-32   On the Solution of Boundary Value Problems using Spheroidal Eigenvectors   A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1999-32.pdf 
TR 1999-31   "Finite Deference Schemes for the ""Parabolic"" Equation in a Variable Depth Environment with a Rigid Bottom Boundary Condition"   G.D. Akrivis, V.A. Dougalis and G.E. Zouraris   Technical Report
empty 
TR 1999-30   Optimal Gray-code Labeling and Recognition Algorithms for Hypercubes   S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-1999-30.pdf 
TR 1999-29   A Heap Structure for the Simulation Event Set   S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-1999-29.pdf 
TR 1999-28   Convergence of a Time Discrete Galerkin Method for Semilinear Parabolic Equations   G. Akrivis and. Ch. Makridakis   Technical Report
/publications/tr-1999-28.pdf 
TR 1999-27   Estimation of exchange constant A and g factor for CoχNi1-χ microspheres from size dependent ferromagnetic resonance modes   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1999-27.pdf 
TR 1999-26   A Theory of Currency and Consistency in Broadcast Databases   E. Pitoura, P.K. Chrysanthis, K. Ramamritham   Technical Report
/publications/tr-1999-26.pdf 
TR 1999-25   On the Structure of A-free Graphs: Part II   M. Kano and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-1999-25.pdf 
TR 1999-24   Reinforcement Learning Using the Stochastic Fuzzy Min-Max Neural Network   A. Likas   Technical Report
/publications/tr-1999-24.pdf 
TR 1999-23   Mode Mixing in Ferromagnetic Resonance in Magnetic Microspheres   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis, C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1999-23.pdf 
TR 1999-22   Subspace methods for blind symbol estimation: The unknown channel order case   A.P. Liavas   Technical Report
/publications/tr-1999-22.pdf 
TR 1999-21   A 2-D Preisach Model for Inhomogeneous Magnets   A. Ktena, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1999-21.pdf 
TR 1999-20   Distributed Location Databases for Tracking Highly Mobile Objects   E. Pitoura and I. Fudos   Technical Report
/publications/tr-1999-20.pdf 
TR 1999-19   The Moving Targets Training Algorithm for Classification Neural Networks   A. Likas and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/tr-1999-19.pdf 
TR 1999-18   Inverse Magnetostriction Effect in Thin Ferromagnetic Films (A Micromagnetic Model)   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1999-18.pdf 
TR 1999-17   A New 2-D Model for Inhomogeneous Permanent Magnets   A. Ktena, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1999-17.pdf 
TR 1999-16   Scattering of a Point Generated Field by a Multilayered Spheroid   A. Charalambopoulos, G. Dassios, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1999-16.pdf 
TR 1999-15   Magnetization Curling in an Elastic Sphere (An Upper Bound to the Nucleation Field)   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1999-15.pdf 
TR 1999-14   Adding Multidimensionality to Procedural Programming Languages   P. Rondogiannis   Technical Report
/publications/tr-1999-14.pdf 
TR 1999-13   Development of a Breast Cancer Diagnostic System Via a Fuzzy-genetic Scheme   V.S. Kodogiannis   Technical Report
/publications/tr-1999-13.pdf 
TR 1999-12   Comparison of Advanced Learning Algorithms for Short-term Load Forecasting   V.S. Kodogiannis   Technical Report
/publications/tr-1999-12.pdf 
TR 1999-11   A Neural Network-Based Detection Thresholding Scheme for Active Sonar Signal Tracking   V.S. Kodogiannis   Technical Report
/publications/tr-1999-11.pdf 
TR 1999-10   A Study on Attitude Control Schemes Based on Neural Network Structures   V.S. Kodogiannis   Technical Report
/publications/tr-1999-10.pdf 
TR 1999-9   Soft Computing Based Techniques for Short-term Load Forecasting   V.S. Kodogiannis, E.M. Anagnostakis   Technical Report
/publications/tr-1999-09.pdf 
TR 1999-8   Wave Propagation in Human Long Bones of Arbitrary Cross Section   D.I. Fotiadis, G. Foutsitzi and C.V. Massalas   Technical Report
empty 
TR 1999-7   An Efficient Shape-based Approach to Image Retrieval   I. Fudos and L. Palios   Technical Report
/publications/tr-1999-07.pdf 
TR 1999-6   Least-squares channel equalization performance versus equalization delay   A.P. Liavas   Technical Report
/publications/tr-1999-06.pdf 
TR 1999-5   Coloring Permutation Graphs in Parallel   S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-1999-05.pdf 
TR 1999-4   Nonuniform Magnetization Reversal In Stressed Thin Ferromagnetic Films   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1999-04.pdf 
TR 1999-3   The Branching-Time Transformation Technique for Chain Datalog Programs   P. Rondogianiis and M. Gergatsoulis   Technical Report
/publications/tr-1999-03.pdf 
TR 1999-2   Exploiting Versions for Handling Updates in Broadcast Disks   E. Pitoura, P.K. Chrysanthis   Technical Report
/publications/tr-1999-02.pdf 
TR 1999-1   Single-Port Multinode Broadcasting   V.V. Dimakopoulos   Technical Report
/publications/tr-1999-01.pdf 
TR 1998-30   Merlin-3.0 User Manual   Dg. Papageorgiou, I.N. Demetropoulos, I. E. Lagaris   Technical Report
/publications/merlin-3_manual.pdf 
TR 1998-29   The Role of Material Parameters and Mechanical Stresses on Magnetic and Magnetostrictive Hysteresis   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1998-29.pdf 
TR 1998-28   A Reinforcement Learning Approach to On-line Clustering   A. Likas   Technical Report
/publications/tr-1998-28.pdf 
TR 1998-27   Mobile Agent Procedures: Metacomputing in Java   D. Barelos, E. Pitoura, G. Samaras   Technical Report
/publications/tr-1998-27.pdf 
TR 1998-26   Scalable Processing of Read-Only Transactions in Broadcast Push   E. Pitoura, P. Chrysanthis   Technical Report
/publications/tr-1998-26.pdf 
TR 1998-25   Stratified Negation in Temporal Logic Programming and the Cycle Sum Test   P. Rondogiannis   Technical Report
/publications/tr-1998-25.pdf 
TR 1998-24   The Kurtosis-EM algorithm for Gaussian mixture modelling   N. Vlassis, A. Likas   Technical Report
/publications/tr-1998-24.pdf 
TR 1998-23   Semiautomated Volumetric Description of Osteonecroses   K.N. Malizos, M.S. Siafakas, D.I. Fotiadis, P.N. Soucacos   Technical Report
/publications/tr-1998-23.pdf 
TR 1998-22   Probability Density Estimation Using Multilayer Perceptrons   A. Likas   Technical Report
/publications/tr-1998-22.pdf 
TR 1998-21   Scalable Invalidation-Based Processing of Queries in Broadcast Push Delivery   E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr-1998-21.pdf 
TR 1998-20   Locating Objects in Mobile Computing   E. Pitoura and G. Samaras   Technical Report
/publications/tr-1998-20.pdf 
TR 1998-19   Effect of Magnetostriction on the Magnetization Reversal of a Fine Particle in a Solid Non-Magnetic Matrix   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1998-19.pdf 
TR 1998-18   Wave Propagation Modeling in Human Long Bones   D.I. Fotiadis, G. Foutsitzi and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1998-18.pdf 
TR 1998-17   Training the Random Neural Network Using Quasi-Newton Methods   A. Likas, A. Stafylopatis   Technical Report
/publications/tr-1998-17.pdf 
TR 1998-16   Multivalued Parallel Recombinative Reinforcement Learning: A Multivalued Genetic Algorithm   A. Likas   Technical Report
/publications/tr-1998-16.pdf 
TR 1998-15   Comparison of Nucleation Models for Inhomogeneous Ferromagnetic Materials   A. Ktena, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1998-15.pdf 
TR 1998-14   On the Structure of A-free Graphs   S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-1998-14.pdf 
TR 1998-13   Supporting Read-Only Transaction in Wireless Broadcasting   E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr-1998-13.pdf 
TR 1998-12   Dynamic Response of the Human Head to an External Stimulus   A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1998-12.pdf 
TR 1998-11   Biomechanics of the Human Cranial System   A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1998-11.pdf 
TR 1998-10   Transaction-Based Coordination of Software Agents   E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr-1998-10.pdf 
TR 1998-9   Computational Models for Wireless and Mobile Environments   G. Samaras, E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr-1998-09.pdf 
TR 1998-8   Wave Propagation in Human Long Bones   D.I. Fotiadis, G. Foutsitzi and Ch.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1998-08.pdf 
TR 1998-7   Neural Network Methods for Boundary Value Problems Defined in Arbitrarily Shaped Domains   I.E. Lagaris, A. Likas and D.G. Papageorgiou   Technical Report
/publications/tnn_llp.pdf 
TR 1998-6   Address Forwarding in Hierarchical Location Directories for Mobile PCS Users   E. Pitoura and I. Fudos   Technical Report
/publications/tr-1998-06.pdf 
TR 1998-5   The Merlin Control Language for Strategic Optimization   D.G. Papageorgiou, I.N. Demetropoulos and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/mcl3.pdf 
TR 1998-4   MERLIN - 3.0: A Multidimensional Optimization Environment   D.G. Papageorgiou, I.N. Demetropoulos and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/merlin-3_paper.pdf 
TR 1998-3   A new solution representation for the travelling salesman problem   A. Likas, V.Th. Paschos   Technical Report
/publications/tr-1998-03.pdf 
TR 1998-2   Micromagnetics of Thin Ferromagnetic Films under Mechanical Stress   P.A. Voltairas, D.I. Fotiadis, C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1998-02.pdf 
TR 1998-1   Numerical Approximation of Singular Solutions of the Damped. Nonlinear Schršdinger Equation   G.D. Akrivis, V.A. Dougalis, O.A. Karakashian, W.R. McKinney   Technical Report
/publications/tr-1998-01.pdf 
TR 1997-19   Numerical Approximation of Blow-up of Radially Symmetric Solutions of the Nonlinear Schršdinger Equation   G.D. Akrivis, V.A. Dougalis, O.A. Karakashian, W.R. McKinney   Technical Report
/publications/tr-1997-19.pdf 
TR 1997-18   Human Head-Neck System: The effect of Viscoelastic Neck on the Eigenfrequency Spectrum   A. Charalambopoulos, D. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1997-18.pdf 
TR 1997-17   A Fuzzy Neural Network Approach to Classification Based on Proximity Characteristics of Patterns   K. Blekas, A. Likas and A. Stafylopatis   Technical Report
/publications/tr-1997-17.pdf 
TR 1997-16   Higher-Order Functional Languages and Intensional Logic   P. Rondogiannis and W.W. Wadge   Technical Report
/publications/tr-1997-16.pdf 
TR 1997-15   Temporal Disjunctive Logic Programming   M. Gergatsoulis, P. Rondogiannis, T. Panayiotopoulos   Technical Report
/publications/tr-1997-15.pdf 
TR 1997-14   The Effect of Viscoelastic Brain on the Dynamic Characteristics of the Human Skull - Brain System   A. Charalambopoulos, D.J. Fotiatis, A. Ktena and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1997-14.pdf 
TR 1997-13   On the Number of Spanning Trees of Multi-Star Related Graphs   S.D. Nikolopoulos and P. Rondogiannis   Technical Report
/publications/tr-1997-13.pdf 
TR 1997-12   Free Vibrations of the Viscoelastic Human Skull   A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1997-12.pdf 
TR 1997-11   Artificial Neural Network Methods in Quantum Mechanics   I.E. Lagaris, A. Likas and D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-1997-11.pdf 
TR 1997-10   The Construction of Navier Eigenfunctions in Cylindrical Coordinates   A. Charalambopoulos, G. Dassios, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1997-10.pdf 
TR 1997-9   Improved Exploration in Hopfield Network State-Space through Parameter Perturbation Driven by Simulated Annealing   G. Papageorgiou, A. Likas and A. Stafylopatis   Technical Report
/publications/tr-1997-09.pdf 
TR 1997-8   Characterizing some Classes of Perfect Graphs through an Edge Classification   S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-1997-08.pdf 
TR 1997-7   Implicit-Explicit Multistep Methods for Quasilinear Parabolic Equations   G. Akrivis, M. Crouzeix and C. Makridakis   Technical Report
/publications/tr-1997-07.pdf 
TR 1997-6   A Methodology for Developing a Medical Multimedia Education System Based on an Introductory Textbook   I. Vakalis, I. Kalaitsopoulos, C. Papaloukas, A. Poulis, D.I. Fotiadis and E. Kontouris   Technical Report
/publications/tr-1997-06.pdf 
TR 1997-5   Efficient Parallel Algorithms for Recognizing Weakly Triangulated Graphs   S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-1997-05.pdf 
TR 1997-4   Neural Network Training and Simulation Using a Multidimensional Optimization System   A. Likas, D.A. Karras and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/tr-1997-04.pdf 
TR 1997-3   The Branching-Time Logic Programming Language Cactus and its Applications   P. Rondogiannis, M. Gergatsoulis and T. Panayiotopoulos   Technical Report
/publications/tr-1997-03.pdf 
TR 1997-2   A Hierarchical Scheme for Locating Mobile Users   E. Pitoura and I. Fudos   Technical Report
/publications/tr-1997-02.pdf 
TR 1997-1   Frequency Spectrum of the Bispherical Hollow System: The Case of the Nonuniform Thickness Human Skull   A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1997-01.pdf 
TR 1996-17   A Hybrid Neural Optimization Scheme Based on Parallel Updates   G. Papageorgiou, A. Likas and A. Stafylopatis   Technical Report
/publications/tr-1996-17.pdf 
TR 1996-16   Efficient EREW-PRAM Parallel Colouring of Permutation Graphs   M. Andreou and S.D. Nikolopoulos   Technical Report
/publications/tr-1996-16.pdf 
TR 1996-15   Artificial Neural Networks for Solving Ordinary and Partial Differential Equations   I.E. Lagaris, A. Likas and D.I. Fotiadis   Technical Report
/publications/tr-1996-15.pdf 
TR 1996-14   A Novel Neural Network Training Technique based on a Multi-Algorithm Constrained Optimization Strategy   D.A. Karras and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/tr-1996-14.pdf 
TR 1996-13   Training Reinforcement Neurocontrollers Using the Polytope Algorithm   A. Likas and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/reinforce.pdf 
TR 1996-12   The Effect of Geometry on the Dynamic Characteristics of the Human Skull   A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1996-12.pdf 
TR 1996-11   Free Vibrations of a Double Layered Elastic Isotropic Cylindrical Rod   A. Charalambopoulos, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1996-11.pdf 
TR 1996-10   Data Consistency in Intermittently Connected Distributed Systems   E. Pitoura, B. Bhargava, O. Wolfson   Technical Report
/publications/tr-1996-10.pdf 
TR 1996-9   A Replication Schema to Support Weak Connectivity in Mobile Information Systems   E. Pitoura   Technical Report
/publications/tr-1996-09.pdf 
TR 1996-8   Frequency Spectrum of the Human Head - Neck System   A. Charalambopoulos, G. Dassios, D.I. Fotiadis and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1996-08.pdf 
TR 1996-7   The Dynamic Characteristics of the Human Skull - Brain System   A. Charalambopoulos, G. Dassios, D.I. Fotiadis, and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1996-07.pdf 
TR 1996-6   On the Dynamic Characteristics of the Human Skull   A. Charalambopoulos, G. Dassios, D.I. Fotiadis, V. Kostopoulos and C.V. Massalas   Technical Report
/publications/tr-1996-06.pdf 
TR 1996-5   "Finite Difference Methods for the Wide-Angle ""Parabolic"" Equation"   G.Akrivis   Technical Report
/publications/tr-1996-05.pdf 
TR 1996-4   A relaxation method for nonlocal and non-Hermitian operators   I.E. Lagaris, D.G. Papageorgiou, M. Braun and S.A. Sofianos   Technical Report
/publications/relaxation.pdf 
TR 1996-3   An Efficient Chebyshev-Lanczos Method for Obtaining Eigensolutions of the Schršdinger Equation on a Grid   M. Braun, S.A. Sofianos, D.G. Papageorgiou and I.E. Lagaris   Technical Report
/publications/lanczos.pdf 
TR 1996-2   "How Many Conformers of the 1, 2, 3-Propanetriol Triacetate and Present in Gas Phase and in Aqueous Solution?"   D.G. Papageorgiou, I.N. Demetropoulos, I.E. Lagaris and P.T. Papadimitriou   Technical Report
/publications/tr-1996-02.pdf 
TR 1996-1   A Graph-constructive Approach to Solving Systems of Geometric Constraints   I. Fudos and C.M. Hoffmann   Technical Report
/publications/tr-1996-01.pdf 
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!